Vragen? | +31 85 208 8060

Wat zijn stressklachten
Wat zijn stressklachten?

Vorige week spraken we over het fenomeen stress. Wat is stress en wat zijn nou precies die stressklachten? Stress is in het algemeen een kracht die, uitgeoefend op een systeem, leidt tot veranderingen. Oorspronkelijk komt de term uit de Engelse bouwwereld. Door materialen met een toenemende mate onder druk te zetten, kan vastgesteld worden hoelang materialen het uithouden voor ze het begeven. Maar ook als we onszelf onder een doorlopende druk moeten inspannen zonder ons voldoende te ontspannen, dan is dit natuurlijk eveneens een aanslag op ons gestel.

Wat zijn stressklachten?

Als je kijkt naar de ziekteklachten waarmee managers en medewerkers de HR-manager informeren, dan kom je tot een uitgebreide inventaris;

Griep, hoofdpijn, gescheurde enkelbanden, gebroken neus, pijn in de borst, voetbalknieën, maagklachten, rugpijn, buikloop, indigestie, stijve nek, slapeloosheid, vermoeidheid, hartkloppingen, concentratieproblemen, kiespijn et cetera.

Vroeger werden deze gegevens ter kennisname aangeboden en wenste de HR-manager of iemand van deze afdeling de zieke van harte beterschap. En hiermee was de kous af.

Tegenwoordig weten we beter. Aan versleten knieën, gebroken neuzen tijdens de bokswedstrijd, gescheurde enkelbanden tijdens de atletiekwedstrijd en kiespijn wegens gebrek aan een tandenborstel, kunnen we nog altijd weinig doen. Hierbij zullen we het moeten laten met een 'van harte beterschap'.

Maar de resterende klachten kunnen terdege uitingen zijn van stress.

Fysische klachten als gevolg van negatieve stress kunnen zijn:

- rugpijn                                                                            - beven

- tics                                                                                    - hoofdpijn

- hartkloppingen                                                              - duizeligheid

- kortademigheid                                                             - hyperventilatie

- zweten zonder inspanning                                          - slapeloosheid

- pijn in de borst, nek en/of schouders                       - koude rillingen

Dit zijn de klachten die het lichaam aangeven. Klachten die je bij wijze van spreken met je vinger kan aanwijzen. De ik-blijf-maar-een-dagje-thuis-klachten. Het zijn tevens klachten die heel snel verwaarloosd worden; ach, je hebt wat verkeerds gegeten of; dat heb ik ook wel eens, joh!

Naast, of gepaard met, deze klachten kunnen ook andere klachten die uit een veel vagere hoek voortkomen. Psychische klachten zijn dikwijls de voorlopers van fysische klachten.

Psychische klachten zijn onder andere:

- ontevredenheid            - prikkelbaarheid

- wantrouwen                   - lusteloosheid

- faalangst                         - opgejaagdheid

- demotivatie                    - apathie

- woede                              - vijandigheid

- zelfmedelijden              - besluiteloosheid

- frigiditeit                        - concentratieproblemen

Mensen kunnen zich naar deze klachten gedragen. Vaak gedragen ze zich bewust zo, maar onbewust geven ze aan dat ze iets niet willen, ergens niet mee eens zijn, zich tegen een kracht willen afzetten, zich geconfronteerd met een druk voelen waar eigenlijk voor hen niet onderuit te komen is. Niet vanaf gisteren, eveneens niet vanaf vorige week of vorige maand, maar veelal sinds een langere periode. De draagkracht schijnt vaak tijd nodig te hebben voordat het beseft dat de draaglast wel heel erg zwaar kan zijn. Als niet op korte termijn ingegrepen wordt, is de kans groot dat een volgende stressfase zich manifesteert; burn out. Energie om 'gewone' dingen te doen, gaat dan zelfs verloren.

Typische klachtgedragingen noemen we ongeïnteresseerd zijn, somber zijn, geïrriteerd en kortaf praten, onverschillig handelen ten opzichte van het bedrijf, afwezig zijn, anderen laten beslissen, geen risico's nemen en weinig prestatiedrang hebben.

Hoe eerder je alert op deze signalen reageert, des te eerder ben je in staat om met ervaren en bedrijfsgerichte therapeuten vrij te zijn van deze onophoudelijke stroom van negatieve gevoelens. Voor ons is elke week dat je weer compleet bent, er één.

feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda