Vragen? | +31 85 208 8060

Stressbestendigheid

Op 3 Competentieniveaus

Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag of teleurstelling. Behoudt kalmte en doelgerichtheid.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Stress komt in een dynamische omgeving steeds meer voor. Deze competentie is vooral van belang in functies waar een groot afbreukrisico bestaat voor personen of processen. Het basisgedrag is: het niet snel uit het evenwicht gebracht worden.

Niveau 1
Blijft onder tijdsdruk eigen werk snel en nauwkeurig afhandelen

 • Blijft effectief werken wanneer onverwacht sprake is van een grote hoeveelheid werk.
 • Kan enige tijd snel werken om de werkzaamheden op tijd af te hebben.
 • Blijft efficiënt en foutloos werken bij een verhoogde werkdruk.
 • Blijft ook onder tijdsdruk het eigen werk nauwkeurig afronden.
 • Gaat constructief om met kritiek van anderen, laat dit niet van invloed zijn op het eigen werk.
 • Blijft effectief en efficiënt werken wanneer de deadline van werkzaamheden (onverwacht) dichterbij komt.

Niveau 2
Blijft efficiënt en effectief werken in onzekere situaties

 • Blijft kalm en beheerst in conflictsituaties, waarbij grote belangen voor het eigen onderdeel in het spel zijn.
 • Blijft onder druk oog hebben voor de consequenties van eigen ideeën en standpunten voor het grotere geheel.
 • Is in staat in een belangenconflict feiten van meningen en personen te scheiden (‘blijft op de bal spelen’)
 • Blijft effectief in spanningssituaties waarbij de eigen positie afhankelijk is van de uitkomst.

Niveau 3
Blijft effectief in crisis situaties waarbij prestaties onder druk komen te staan

 • Behoudt het overzicht in crisissituaties waarin de druk vanuit de omgeving wordt opgevoerd.
 • Houdt in crisissituaties oog voor de impact van het eigen handelen op anderen/de eigen onderneming.
 • Neemt in crisissituaties geen besluiten waar hij/zij niet achter kan staan.
 • Neemt goed doordachte besluiten ondanks toenemende druk van verschillende kanten.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda