Vragen? | +31 85 208 8060

HRM of HCM
Wat is het verschil tussen HRM en HCM?

Hoewel er tussen de twee benamingen veel overlap bestaat zijn er toch ook grote verschillen. Om het kort samen te vatten richt Human Resource Management (HRM) zich primair op de administratieve werking van het personeelsbeleid zoals in- en uitstroom, loonadministratie, dossieropbouw en het implementeren en registreren van bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken.  Maar HRM is niet puur administratief. HRM is op zichzelf namelijk al een evolutie op de personeelsfunctionaris van enkele decennia terug.

Human Resource Management (HRM) ziet medewerkers als een bron van opbrengsten, als mensen die een waardevolle inbreng in de organisatie hebben, in plaats van een kostenpost. Personeelsbeleid is hierbij in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid. HR stelt hierin als onderdeel van het management de visie vast, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en belangen van de medewerkers.

Human Capital Management (HCM) staat voor het voortdurend sturen, benutten en ontwikkelen van de medewerkers om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De medewerker is het geheel van wat hij wil (motivatie), weet (kennis) en kan (competenties). HCM zorgt ervoor dat de ontwikkeling en verbetering van werknemers geschakeld is aan competenties.

Het verschil tussen HRM en HCM zit hem in de aanpak. Zo zijn beide bijvoorbeeld, in de regel, verantwoordelijk voor het organiseren van trainingen binnen de organisatie. HRM onderzoekt vervolgens de juiste opties om het doel te behalen, het vergroten van vaardigheden of kennis. HCM zal echter eerder kijken naar de individuele competenties die benodigd zijn voor de functie en passen bij de medewerker om waarde te leveren voor de organisatie.

feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda