Vragen? | +31 85 208 8060

Postilion
Waarom mensen vechten tegen verandering

5 Redenen waarom mensen vechten tegen verandering en wat we hiertegen kunnen doen.

Men zegt dat verandering de enige constante factor is. Over het algemeen waarderen mensen het niet wanneer er bepaalde dingen veranderd worden zonder hun eigen inbreng. En hoewel de meeste mensen in de directietop of in het MT op volle kracht vooruit blijven gaan zonder om te kijken naar de gevolgen, is het belangrijk om af en toe om te kijken om te kijken hoe de verandering wordt opgepakt. Mensen reageren namelijk allemaal anders op verandering. Sommigen reageren angstig terwijl andere mensen vechten tegen verandering.

Men reageert op deze manier op veranderingen omdat we allemaal gewoontedieren zijn. Allemaal. We hebben voor onszelf bepaalde randvoorwaarden en structuren gecreëerd waarin we goed functioneren. En deze patronen herhalen wij elke dag, dag in, dag uit. We hebben eet- en  slaapgewoonten, goede en  slechte gewoonten.

Deze gewoonten zijn geautomatiseerde handelingen. We voeren een handeling uit zonder hierbij stil te staan. En voor het grootste gedeelte van al je handelingen is het goed dat je deze uitvoert zonder hierbij stil te staan. Elke keer moeten stilstaan en nadenken over je manier van eten, drinken en je veters strikken zou je veel waardevolle energie kosten.

Maar bij andere dingen werken die geautomatiseerde handelingen erg belemmerend omdat je immuun wordt voor verandering.

 1. Mensen zijn bang voor verandering
  Zoals hierboven al beschreven houden we van gewoonten, tradities, structuren en patronen. Elke organisatie heeft een visionair nodig die de rest van de organisatie enthousiasmeert en triggert. Niet alleen door te vertellen dat het anders kan, maar door het te laten zien. Je moet de frustratie en gekrenkte gevoelens minimaliseren door te communiceren en te demonstreren. En blijf weg van een ik-zei-het-je-toch houding.
 1. Mensen voelen zich overweldigd of gestrest
  Vermoeidheid kan het feest van verandering ook flink verknallen. Als een organisatie al veel rumoer heeft doorstaan of al vele veranderingen heeft gehad dan treedt er een bepaalde moeheid op. En wanneer mensen een gebrek aan energie ervaren dan worden ze prikkelbaar, gevoelig of emotioneel.
  Wanneer dit binnen de organisatie het geval is hebben de leidinggevenden slechts één mogelijkheid: luisteren naar de verschillende meningen en deze ook begrijpen. Beargumenteer je keuzen en verantwoord deze van boven naar onder. Het zijn tenslotte alle lagen in de organisatie die mee moeten met verandering.
 1. Mensen durven geen afscheid te nemen
  Per definitie is het implementeren van verandering afscheid nemen van iets anders. Dat het ‘iets anders’ nu de gewoonte is om iets al jaren hetzelfde te doen maakt het extra lastig. De mensen die ‘het al jaren zo doen omdat dit nu eenmaal zo werkt’ zullen zich verdedigend opstellen tegen verandering. In plaats van je voor hen af te sluiten moet je naar ze luisteren. Betrek ze bij het proces en laat hen zich gehoord voelen.
 1. Mensen zijn wantrouwend
  Wanneer medewerkers hun leidinggevende vertrouwen is dat omdat de laatste dat op heeft moeten bouwen. Wanneer er een nieuwe leidinggevende is, is het van belang dat deze eerst datzelfde proces doorloopt. De standaardhouding bij een nieuwe leidinggevende is over het algemeen wantrouwend. Het is vervolgens aan de leidinggevende om het tegendeel te bewijzen.
 1. Mensen weten dat verandering nieuwe kansen maar ook problemen met zich meebrengt
  Veel mensen willen graag dat alles blijft zoals het was. Ze zullen altijd oud en vertrouwd verkiezen boven onbekend terrein. Je kan deze onzekerheid tegengaan door hen zekerheid te bieden.
feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda