Vragen? | +31 85 208 8060

Management zonder ziel
Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

Om bezieling in organisaties te begrijpen, zullen we eerst moeten kijken naar de kern van wat nu een organisatie vormt: de mensen die erbij betrokken zijn. Nog niet zo heel lang geleden bestond die kern nog uit louter verkrijgbaarheid van kapitaal, grondstoffen en arbeid. Dat staat nog steeds, maar organisatiedeskundigen zoals Taylor en vooral Bennis zagen meer dan alleen de fysieke procesbeweging van arbeiders. Die ontdekten de aanwezigheid van een ziel.

Bezieling komt voort uit een gevoel van betekenis, verbondenheid en een dieper begrip van het doel van het werk. Organisaties die bezieling willen cultiveren, moeten hun focus verleggen van louter winst en efficiëntie naar het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en geïnspireerd voelen. We zullen eraan moeten geloven dat daar de winst zit. En de groei, en de voor lief genomen continuïteit.

Een essentieel aspect van bezielde organisaties is leiderschap. Leiders moeten niet alleen operationele doelen nastreven, maar ook een inspirerende visie uitdragen die medewerkers aanspreekt op een emotioneel niveau. Dit vereist authentiek leiderschap dat gebaseerd is op integriteit, empathie en een oprechte betrokkenheid bij het welzijn van de medewerkers. Het klinkt als een open deur, maar niets -of anders weinig- is wat het lijkt. Leiders moeten het belang erkennen van een mensgerichte benadering van management, waarbij de ziel van de organisatie centraal staat. Ondanks de druk van klanten, moedermaatschappijen en aandeelhouders, die bij tijd en wijle hardnekkig en zelfs meedogenloos kan zijn.

Een ander belangrijk aspect is de organisatiecultuur. Bezielde organisaties creëren een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om zichzelf te zijn, risico's te nemen en hun creativiteit te uiten. Dan is een cultuur van meer vertrouwen, meer open communicatie en met respect voor diversiteit nodig. Organisaties moeten ruimte bieden voor authenticiteit en zelfontdekking, zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en groeien, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. In het gareel schoppen is echt niet meer van deze tijd.

Daarnaast is het essentieel om de verbinding tussen medewerkers en het doel van de organisatie scherper op te zoeken. Bezielde organisaties definiëren niet alleen wat ze doen, maar ook waarom ze het doen. Dit vereist een duidelijke missie en waarden die medewerkers inspireren en motiveren, niet alleen in woord, liefst in daad. Organisaties moeten ervoor zorgen dat deze missie en waarden niet alleen op papier staan, maar ook tot uiting komen in alle aspecten van het dagelijkse werk. Dit laatste schijnt niet altijd mee te vallen.

 

Een ander belangrijk aspect van bezieling is het creëren van een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om te leren en te groeien. Organisaties moeten investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en leidinggevers door middel van training, coaching en mentorprogramma's. Dit helpt niet alleen om de vaardigheden en capaciteiten van medewerkers te verbeteren, maar versterkt ook hun gevoel van eigenwaarde en betrokkenheid bij de organisatie. Die wordt er alleen maar beter van.

Tot slot is het belangrijk om te erkennen dat bezieling niet van bovenaf kan worden opgelegd, maar van onderaf moet worden gekweekt. Dit betekent dat medewerkers -zeker de nieuwe generaties- actief betrokken moeten worden bij het vormgeven van de cultuur en het beleid van de organisatie. Een zware dobber, want zelfs medewerkers kunnen nog wel eens hun moedeloosheid gebruiken om maar niet te hoeven veranderen; “Ja, vertel dat verhaal eerst maar eens bovenin.” Maar het kan worden bereikt door middel van participatieve besluitvorming, het creëren van mogelijkheden voor feedback en het stimuleren van een cultuur van inclusie en diversiteit.

In conclusie, bezieling in organisaties is essentieel voor het creëren van een gezonde en veerkrachtige werkomgeving. Het vereist een verschuiving van een louter op winst gerichte benadering naar een meer mensgerichte benadering van management, waarbij de ziel van de organisatie centraal staat. Door te investeren in leiderschap, cultuur, verbinding en groei kunnen organisaties een omgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, geïnspireerd en betrokken voelen. Niet alleen tijdens trainingen, maar ook in andere omgevingen hoor ik mensen praten over tekorten van deze materie, terwijl het uiteindelijk zal leiden tot verbeterde prestaties in de organisatie en welzijn voor alle betrokkenen, als we het goed willen doen.

feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda