Vragen? | +31 85 208 8060

Workshop 21 11 1024x576 1
SLIM subsidie voor het MKB

De SLIM subsidie is per vandaag geopend. SLIM verstrekt tot € 500.000 subsidie aan leer- en ontwikkelprojecten in het MKB. Dit maakt het voor het MKB mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

Waarvoor kan SLIM aangevraagd worden?

Er worden 3 soorten initiatieven gesteund. In de kern komen deze drie uit op een leven lang ontwikkelen.

1. Doorlichting van de onderneming.
De organisatie doorlichten om de scholings- en ontwikkelbehoefte in kaart te brengen. Hier wordt ook wel een ontwikkel- of opleidingsplan op geschreven.

2. Verkrijgen van loopbaandaviezen
Waar punt 1 organisatie-, afdelings- of functiebreed wordt bekeken is dit tweede punt op individueel niveau. Er worden loopbaanadviezen opgesteld voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen of op niveau te brengen.

3. Het ontwikkelen van een bedrijfsschool
Dit biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bedrijfsschool of leeromgeving. Gebruik dit voor de onboarding van nieuwe medewerkers, het bijhouden van competenties of het leren van nieuwe vaardigheden.

Wat is de totale hoogte van het subsidiebedrag?

Het totale budget bedraagt ruim 48 miljoen euro. Het gesubsidieerde percentage voor klein MKB is 80% en voor een middelgroot 60%. Met een max van 24.999 euro.

Wat zijn de subsidiabele kosten?

Onder de subsidiale kosten vallen onder andere de externe loonkosten (bijvoorbeeld voor het inhuren van een expert) en de eigen loonkosten. Op de kosten wordt een toeslag van 15% toegepast als vergoeding voor de overige kosten die gemaakt zijn.

Extra informatie

Het subsidieprogramma loopt van 2020 tot 2025. De eerstvolgende aanvraagmogelijkheden zijn van 2 maart tot en met 31 maart 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020. De looptijd van projecten mag maximaal 1 jaar bedragen.

Subsidieaanvragen worden ook beoordeeld. Dit gebeurt op basis van kwaliteitseisen. Enkele criteria zijn: De aansluiting op de subisidieregeling, meetbaarheid van het resultaat en de kwaliteit en haalbaarheid van de opzet.

Wij helpen u met dit proces. Bekijk wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Bekijk de mogelijkheden Of neem contact op

feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda