Vragen? | +31 85 208 8060

Productiever personeel? Train!

Personeel productiever? Train!

Bij het maken van lijsten over hoe werknemers productiever kunnen worden gemaakt, bevelen veel experts training aan. LifeHack.org, bijvoorbeeld, adviseert bedrijven: "Trainen, trainen en nog meer trainen". Recruit Loop beveelt aan: "Bied carrièregroeimogelijkheden".

Omdat veel van het succes van een organisatie afhangt van de productiviteit van het personeel, is de productiviteit van werknemers een belangrijke overweging voor alle bedrijven. Als gevolg hiervan zijn bedrijven voortdurend op zoek naar waardevolle inzichten om hun personeelsproductiviteit geoptimaliseerd te houden of te verbeteren.

Maar wat is werknemersproductiviteit precies? Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) definieert het als een beoordeling van de efficiëntie van een werknemer of groep werknemers. Productiviteit kan worden geëvalueerd in termen van de output van een werknemer gedurende een bepaalde periode. Normaal gesproken zal de productiviteit van een bepaalde werknemer worden beoordeeld ten opzichte van een gemiddelde voor werknemers die soortgelijk werk doen.

Volgens het CBS brengt men 8,8 uur per dag door op de werkplek. Maar zijn die uren productief? Dat is de vraag die meer bedrijven stellen om ervoor te zorgen dat ze hun bedrijfsdoelstellingen halen. Een manier om werknemers productief te houden, volgens onderzoek, is om ervoor te zorgen dat ze goed opgeleid zijn voor hun werk.

De impact van de training van werknemers op de productiviteit

Volgens LifeHack.org: "Er is niets erger dan niet weten wat te doen. Je voelt je verloren, verward en gefrustreerd op hetzelfde moment. Iedereen heeft er een hekel aan wanneer ze niet weten wat te doen. Een werknemer heeft meer kans om productief te zijn als hij/zij begrijpt wat er precies van hem/haar wordt verwacht en hij/zij de training krijgt om een dergelijke taak uit te voeren. Training geeft vertrouwen en vertrouwen leidt tot productieve werknemers".

Recruit Loop deelde het volgende advies: "Als je echt wilt dat iemand productief is en volgend jaar en het jaar daarop een bijdrage levert aan je team, dan is het bieden van carrièregroeimogelijkheden een goede manier om dat mogelijk te maken. Loopbaanontwikkeling verbetert de vaardigheden van medewerkers, wat uw bedrijf verder zal verrijken. Training communiceert ook aan medewerkers dat zij belangrijke leden van het team zijn en dat van hen wordt verwacht dat zij nieuwe en betere manieren leren om doelen en bezwaren te bereiken".

Het zijn niet alleen experts die training als productiviteitsverhogende factor uitroepen. Onderzoek toont ook een duidelijke correlatie aan tussen de opleiding van werknemers en productiviteit. Wanneer werknemers zich bezighouden met hun werk en hun sterke punten worden gewaardeerd en ondersteund, ontstaat er een cultuur die hoge prestaties en een hogere productiviteit bevordert.

Leiderschap op basis van sterke punten is geïdentificeerd als een kernelement van het bevorderen van optimisme, betrokkenheid en projectprestaties van werknemers - allemaal factoren die leiden tot een aanzienlijk hogere productiviteit. Gegevens van Gallup tonen aan dat teams die zich dagelijks op sterke punten concentreren 12,5 procent meer productiviteit hebben.

De bevindingen van deze drie studies wijzen ook op de kracht van de training van werknemers over productiviteit:

Het National Center on the Educational Quality of the Workforce (EQW) vond in een studie van meer dan 3.100 Amerikaanse werkplekken dat een stijging van gemiddeld 10 procent in het opleidingsniveau van de werknemers leidde tot een toename van 8,6 procent in de totale productiviteit. Terwijl bij een 10 procent stijging van de waarde van de apparatuur de productiviteit met slechts 3,4 procent steeg.

Uit een onderzoek van HR Mars bleek dat het voor organisaties belangrijk is om vaardige en bekwame medewerkers te hebben voor betere prestaties. Medewerkers zullen competenter zijn als ze de kennis en vaardigheden hebben om hun taken uit te voeren. Opleiding biedt ook mogelijkheden voor werknemers om betere beslissingen te nemen over hun loopbaan en hun leven, waaronder het bevorderen van betere posities in de organisatie.

Een studie van de American Society for Training and Development (ASTD) toonde aan dat bedrijven die het meest investeren in leren op de werkplek een hogere netto-omzet per werknemer, hogere brutowinst per werknemer en een hogere ratio in markt-naar-boekwaarden opleveren.

6 Manieren waarop training de productiviteit bevordert

Hier zijn zes manieren waarop de opleiding de prestaties en productiviteit van de werknemers verhoogt.

Inspireer nieuwe medewerkers
Hoe u nieuwe medewerkers inwerkt zet de toon voor hun productiviteit op langere termijn. Het opleiden van nieuwe medewerkers brengt hen op de goede weg door hen een goed gevoel te geven voor de business en de verwachtingen. Voor alle medewerkers verhoogt het beheersen van de kennis en vaardigheden hun tevredenheid en vertrouwen en daarmee hun productiviteit.

Geef een nieuwe impuls aan oude vaardigheden
Voortdurende training van medewerkers helpt talent vanuit uw bedrijf te cultiveren. Door medewerkers om te scholen in de huidige vaardigheden, kunt u de productiviteit verhogen door kleine, elementaire fouten te voorkomen. Dit kan ook oude taken nieuw leven inblazen. Bovendien is het omscholen van huidige werknemers goedkoper dan het inhuren van nieuwe werknemers.

Geef werknemers nieuwe vaardigheden
Door werknemers nieuwe vaardigheden bij te brengen, kunt u hen een nieuw gevoel van doelgerichtheid geven. Het laat hen ook weten dat de organisatie bereid en in staat is om te evolueren en hen zelfs doorgroeimogelijkheden te bieden.

Verhoog het vertrouwen
Tevredenheid is essentieel voor een productieve werkplek. Medewerkers zijn tevreden als ze de vaardigheden en kennis krijgen die ze nodig hebben om hun taken optimaal uit te voeren. Training is een belangrijke stap in het leveren van de vaardigheden die uw medewerkers nodig hebben om hun best mogelijke prestaties te leveren.

Het is duidelijk dat productiviteit een cruciaal doel is bij de huidige bedrijven. Hoewel er veel systemen, processen en motiverende tactieken zijn die werkgevers kunnen gebruiken om de productiviteit te verhogen, moeten bedrijven altijd denken aan de kracht van een uitgebreide, kwaliteitsvolle training om een basis te leggen die de hoogste niveaus van productiviteit op dagelijkse basis ondersteunt.

 

feedback

Feedback; de zuurstof van je organisatie

Mei 2024

In de snelle wereld van vandaag, waarin bedrijven en organisaties voortdurend streven naar verbetering en innovatie, is feedback geven een onmisbare praktijk geworden. Toch merken we bij veel bedrijven een schrijnend tekort, in veel facetten. Zelfs privé.

Feedback speelt namelijk een cruciale rol in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt niet alleen een routekaart voor verbetering, maar bevordert ook open communicatie en versterkt de relaties binnen een team. In deze PMC blog bespreken we waarom feedback geven zo belangrijk is en hoe het effectief kan worden ingezet om zakelijke en persoonlijke succes en groei te bevorderen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda