Vragen? | +31 85 208 8060

Man vr act
Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Laten we eens kijken naar de sociale constructies rond genderrollen. Historisch gezien zijn mannen aangemoedigd om assertief, competitief en onafhankelijk te zijn - eigenschappen die vaak geassocieerd worden met activiteit in een organisatorische context. Van jongs af aan worden jongens gestimuleerd om risico's te nemen, initiatief te tonen en zichzelf te laten gelden. Deze vroege conditionering kan mannen motiveren om proactief te zijn en snel actie te ondernemen in professionele omgevingen.

Aan de andere kant zijn vrouwen vaak opgevoed met nadruk op empathie, samenwerking en communicatie - eigenschappen die de effectiviteit in organisatorische contexten bevorderen. Meisjes werden aangemoedigd om zorgzaam te zijn, naar anderen te luisteren en conflicten op te lossen op een diplomatieke manier. Deze sociaal geleerde gedragingen kunnen vrouwen in staat stellen om effectieve teamspelers en leiders te zijn, waarbij ze streven naar consensus en harmonie binnen een organisatie.

Een ander aspect dat kan bijdragen aan het verschil tussen mannen en vrouwen in organisatorische benaderingen is de evolutionaire psychologie. Evolutionair gezien waren mannen traditioneel de jagers, terwijl vrouwen de verzorgers waren. Deze gescheiden rollen hebben mogelijk geleid tot verschillen in gedrag en psychologische oriëntaties. Jagers moesten snel reageren op veranderende omstandigheden, risico's nemen en direct handelen om voedsel te verkrijgen voor de gemeenschap. Deze eigenschappen kunnen overgedragen zijn naar moderne organisatorische settings, waar mannen vaak de neiging hebben om snel te handelen in het nastreven van doelen.

Aan de andere kant moesten verzorgers, zoals vrouwen, een meer zorgvuldige en bedachtzame aanpak hanteren om te zorgen voor het welzijn van de familie. Ze ontwikkelden mogelijk vaardigheden zoals geduld, intuïtie en het communicatieve vermogen om complexe sociale relaties te beheren, wat nuttig kan zijn in het opbouwen van veilige, effectieve relaties en het navigeren door organisatorische politiek en dynamiek.

Een cruciaal aspect van deze analyse is ook de invloed van organisatieculturen en structuren. Historisch gezien werden organisaties voornamelijk geleid en gedomineerd door mannen, wat heeft geleid tot een overheersende cultuur die vaak gericht is op competitie, hiërarchie en assertiviteit. In een dergelijke omgeving voelen mannen zich misschien meer op hun gemak en gestimuleerd om actie te ondernemen om hun positie te handhaven of te verbeteren.

Dit betekent echter niet dat vrouwen inherent minder actief zijn of mannen minder effectief in organisaties. Integendeel, het erkennen van deze verschillen kan organisaties helpen om diversiteit te omarmen en te profiteren van een breed scala aan talenten en benaderingen.

Om de effectiviteit van organisaties te maximaliseren, is het essentieel om een inclusieve cultuur te bevorderen die zowel actiegerichtheid als effectiviteit waardeert en beloont, ongeacht gender. Dit kan worden bereikt door het aanmoedigen van open communicatie, diversiteitstraining, mentorschap en het vaststellen van doelstellingen die zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten omvatten.

Bovendien is het belangrijk om vooroordelen en stereotypen aan te pakken die kunnen leiden tot genderongelijkheid op de werkplek. Door bewustwording te vergroten en een inclusieve omgeving te creëren waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, kunnen organisaties het potentieel van al hun werknemers volledig benutten.

Hoewel mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, zijn deze verschillen het resultaat van een complex samenspel van sociale, evolutionaire en structurele factoren. Door diversiteit te omarmen, inclusieve culturen te bevorderen en vooroordelen aan te pakken, kunnen organisaties profiteren van de unieke talenten en perspectieven van al hun werknemers, ongeacht gender. Zo krijgt management weer een ziel.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

2 Mannen met elkaar in gesprek met op de achtergrond een whiteboard, Coaching en Individuele begeleiding PMC Roosemdaal

Van Performance Management naar Mastery Management, oftewel het transformeren van werkcultuur

Februari 2024

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt de traditionele benadering van Performance Management steeds vaker in twijfel getrokken. Bedrijven beginnen te beseffen dat het beoordelen van prestaties niet voldoende is om te gedijen in een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering en innovatie. Het is tijd om over te stappen naar een nieuw paradigma: Mastery Management.

Lees verder als je iets wilt weten over de nieuwe generatie, die vroeg of laat bij je binnenstapt.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda