Vragen? | +31 85 208 8060

Hero Home page new
Leiderschap: De belangrijkste vaardigheden van leiders

Begin dit jaar heeft AIM een onderzoek uitgevoerd naar de waarde en de fundamenten van zakelijk leiderschap. Een van de aspecten van dit onderzoek was een enquête waarin de deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste vaardigheden voor leiders op de werkvloer aan te geven. De respons van de deelnemers aan het onderzoek was duidelijk: interpersoonlijke vaardigheden zijn essentieel.

Communicatie werd door 50,66% van de respondenten van de Leadership Survey als de meest kritische vaardigheid genoemd. Succesvolle leiders weten hoe belangrijk het is om met oprechte belangstelling te luisteren. Luisteren stelt hen niet alleen in staat om een krachtig inzicht te krijgen in elk aspect van het bedrijf en zijn mensen, maar wekt ook vertrouwen en respect.

Ongeveer 39,62% van de respondenten noemde emotionele intelligentie als het op een na meest kritieke instrument voor leiders. Emotionele intelligentie (of "EQ") wordt gedefinieerd als "een soort sociale intelligentie die het vermogen inhoudt om de eigen emoties en die van anderen te monitoren, onder elkaar te discrimineren en de informatie te gebruiken om het denken en handelen te sturen". EQ ondersteunt het vermogen van een leider om objectieve beslissingen te nemen, zelfs wanneer emoties zoals trots en eigenwaarde een rol spelen.

De derde belangrijkste vaardigheid, genomineerd door 31,22% van de respondenten, was people management. Digitale technologieën hebben de manier waarop organisaties mensen beheren veranderd, en leiders hebben vandaag de dag behoefte aan het vermogen om de juiste mensen in een bedrijf te integreren en bestaande werknemers te helpen nieuwe digitale competenties te verwerven om transformatie te stimuleren.

Communicatie, emotionele intelligentie en people management scoorden hoger dan mentoring of coaching (28,87%), besluitvorming (24,89%) en strategie (15,57%).

Deze drie soft skills waren ook beter dan de harde vaardigheden zoals financieel management (2,5%) en gegevensanalyse (0,74%).

Deze nadruk op zachte vaardigheden maakt deel uit van een groeiend besef dat het vermogen van een leider om met het personeel in contact te komen belangrijker wordt dan vaardigheden zoals strategisch denken of zelfs financiële managementexpertise, volgens de Australische Institute of Management chief executive Ben Foote.

Sterker nog,' zegt hij, 'we zouden ze echt moeten aanduiden als 'toekomstige' vaardigheden, aangezien dit de vaardigheden zijn die moeten worden gekoesterd en ontwikkeld door leiders als ze met succes de huidige en toekomstige bedrijfsuitdagingen het hoofd willen bieden.

Het is duidelijk dat deze vaardigheden het belangrijkst zijn omdat andere, meer technische vaardigheden op het gebied van strategie en financiën, bijvoorbeeld, kunnen worden ontwikkeld en uitgebreid door gebruik te maken van bestuursstructuren en andere leiderschapsposities", legt hij uit. Het zijn allemaal belangrijke onderdelen van het leiden van een bedrijf, maar de technische vaardigheden zijn in vergelijking daarmee verbleekt.

Foote is ook van mening dat als je een leider vindt met goede soft skills, de kans groot is dat hij of zij ook over sterke technische vaardigheden beschikt. Ik zou het zo bekijken, in plaats van andersom: een leider met zeer goede technische vaardigheden kan een gebrek hebben aan uitmuntendheid in soft skills en het zou ze aanzienlijk minder effectief maken.

Dit betekent niet dat leiders niet langer "traditionele" leiderschapsvaardigheden nodig hebben. The Leadership Gap, een rapport uit 2015 van het Center for Creative Leadership - een wereldwijde leverancier van leiderschapsontwikkelingsprogramma's - noemde strategisch perspectief en strategische planning als cruciale vaardigheden voor de toekomst. De Leadership Survey toont eerder aan dat de huidige leiders behoefte hebben aan een brede, goed uitgebalanceerde set van vaardigheden die hen in staat stelt om medewerkers te inspireren en te betrekken bij het bereiken van hun strategische doelen.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

2 Mannen met elkaar in gesprek met op de achtergrond een whiteboard, Coaching en Individuele begeleiding PMC Roosemdaal

Van Performance Management naar Mastery Management, oftewel het transformeren van werkcultuur

Februari 2024

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt de traditionele benadering van Performance Management steeds vaker in twijfel getrokken. Bedrijven beginnen te beseffen dat het beoordelen van prestaties niet voldoende is om te gedijen in een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering en innovatie. Het is tijd om over te stappen naar een nieuw paradigma: Mastery Management.

Lees verder als je iets wilt weten over de nieuwe generatie, die vroeg of laat bij je binnenstapt.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda