Vragen? | +31 85 208 8060

COVID-19 - Advies voor werkgevers

Het continue stijgende aantal besmettingen van het coronavirus zorgt voor veel bezorgde werkgevers. Ze maken zich zorgen om de gezondheid van hun werknemers en de continuïteit van hun organisatie. Velen vragen zich dan ook af hoe ze zich hierop voor moeten bereiden en welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen.

Het risico om besmet te worden met het coronavirus, officieel Covid-19 genoemd, licht nog vrij laag in Nederland (per dit schrijven). Dit neemt echter niet weg dat werkgevers dit nauwlettend in de gaten moeten houden en hun ondernemingen klaar moeten maken voor een crisis.

Welke plichten hebben werkgevers om hun werknemers te beschermen?

Werkgevers hebben de verplichting om, op het werk, de veiligheid, gezondheid en welvaart van de werknemers te garanderen. Werkgevers moeten deze tijd dan ook benutten om een risico-assessment uit te voeren. Breng de risico’s in kaart in verscheidene uitbraak-scenario’s en bedenk stappen om de risico’s voor je personeel en bedrijfsvoering te minimaliseren.
We stellen voor dat je een noodplan maakt. In dit noodplan staan verscheidene risico’s en tegenmaatregelen om je werknemers en bedrijf te beschermen tegen een potentiele uitbraak.

Sommige maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een risico-assessment uitvoeren. Bekijk waar besmettingssituaties zich kunnen voordoen en probeer deze een stap voor te blijven. Train je medewerkers in het herkennen van coronavirus symptomen en neem stappen als ze het vermoeden hebben in contact te zijn gekomen met iemand die is besmet.
  • Zorg voor handgel of handzeep op alcoholbasis. Deze desinfecteert. Verspreid deze op de werkplek en instrueer je medewerkers deze ook correct te gebruiken.
  • Blijf op de hoogte! Zorg ervoor dat je het nieuws en overheidsberichten scherp in de gaten houdt. Communiceer juiste en correcte informatie naar je medewerkers. In tijden als deze gaan feiten soms een eigen leven leiden.
  • Bekijk je personeelshandboek. Zorg ervoor dat je procedures in geval van een uitbraak of besmettingen van het coronavirus ook goed geregistreerd staat. Dit houdt ook in, je verzuim- en thuiswerkbeleid.
  • Bescherm je medewerkers tegen zichzelf. Je hebt gemotiveerde medewerkers die liever naar het werk komen dan thuisblijven. Top! Maar stuur ze toch naar huis. Je hebt er weinig aan als ze de rest van je personeel ook besmetten. Vermijd ook risicovolle situaties met grote groepen. Zeg conferenties, vergadering, buitenlandse reizen af of beperk ze tot een minimum.
  • Vraag steun. De overheid komt voor 26 maart met een plan voor financiele steun voor risicovolle branches. Denk aan de toerisme en horecasector, die veel schade oplopen door de crisis. De overheid stelt hiervoor een plan op, wat vermoedelijk zal bestaan uit een garantstelling door de overheid om leningen aan te kunnen vragen.
Fractaal spiegel

Fractaal gedrag: De kunst van zelfgelijkenis

16 december 2023

Fractaliteit is een concept dat oorspronkelijk uit de wiskunde komt, waar het verwijst naar patronen die zich herhalen op verschillende schalen. Dit concept kan echter ook worden toegepast op organisaties, waarin het vaak resulteert in wat we "fractaal gedrag" kunnen noemen.

Care en dare zussen training rsz

Care, do you Dare and Dare, do you Care?

12 november 2023

In een leuk bedrijf werkten twee zussen als supervisor, Care en Dare. Ze waren in alle opzichten elkaars tegenpolen. Care was bedachtzaam, geduldig en bekwaam in het zorgen voor anderen. Dare daarentegen was avontuurlijk, moedig en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact

PMC:
Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 20 88 060
info@pmc.nl