Vragen? | +31 85 208 8060

Hero Home page new
De toekomst van Steward Ownership: Een paradigmatische verschuiving in bedrijfsbeheer

In de wereld van vandaag, waar traditionele bedrijfsmodellen en managementstructuren steviger worden uitgedaagd, komt steward ownership naar voren als een intrigerende benadering van bedrijfsbeheer.

Deze aanpak verschuift de focus van louter winstmaximalisatie naar duurzaamheid, langetermijnwaarde en belanghebbendenbetrokkenheid. In deze PMC blog verkennen we de principes van steward ownership en werpen we een blik op de veelbelovende toekomst die het kan bieden.

Steward ownership gaat veel verder dan het traditionele aandeelhoudersmodel, waarbij de eigenaren (de stewards) zich inzetten voor het waarborgen van de langetermijnbelangen van het bedrijf en zijn gemeenschap. In plaats van te focussen op kortetermijnwinsten, gebruikt steward ownership een benadering die duurzame groei, ethisch ondernemen en verantwoordelijkheid tegenover de samenleving bevordert.

Een van de opvallende kenmerken van steward ownership is het langetermijndenken. In plaats van te streven naar kwartaalwinsten, kunnen stewards van bedrijven die deze benadering volgen, zich richten op het creëren van waarde over decennia. Dit stimuleert duurzaamheid en zorgt ervoor dat bedrijven zich niet alleen richten op winst, maar ook op hun ecologische voetafdruk, sociale impact en ethisch gedrag.

Steward ownership omarmt een bredere kijk op belanghebbenden. In plaats van enkel de aandeelhouders te dienen, worden werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap als geheel beschouwd als waardevolle partners in het bedrijfsproces. Dit resulteert in meer transparantie, wederzijds respect en een gezamenlijke inspanning om een positieve impact te hebben op de maatschappij.

In de wereld van steward ownership wordt bedrijfssucces niet alleen gemeten aan de hand van financiële prestaties, maar ook door ethisch ondernemen. Stewards streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door rekening te houden met milieuoverwegingen, sociale rechtvaardigheid en ethische normen. Dit resulteert in bedrijven die niet alleen winstgevend zijn, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld.

Verschillende bedrijven hebben de overgang naar steward ownership al gemaakt. Voorbeelden zijn te vinden in diverse sectoren, waaronder de maakindustrie, technologie en zelfs de financiële sector. Deze bedrijven laten zien dat steward ownership niet alleen een ideaal is, maar ook succesvol kan worden toegepast in verschillende bedrijfsomgevingen. Bosch, Carlsberg, Rolex, Weleda en Zeiss zijn er al mee vertrouwd.

Hoewel de principes van steward ownership veelbelovend zijn, zijn er ook uitdagingen en mogelijke obstakels te overwinnen. Deze omvatten de noodzaak van bewustwording en acceptatie van deze benadering in de bredere zakenwereld, evenals het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten om de duurzaamheid en langetermijnimpact van bedrijven te beoordelen. Met een natte vinger alleen redden we het dus niet. Daarnaast moeten we waken voor ‘sterven door schoonheid’ en ideologie die ons verder laat reiken dan we kunnen.

In een tijd waarin bedrijven worden geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, biedt steward ownership een veelbelovende weg vooruit, zeker voor toekomstige generaties. Door zich te richten op duurzaamheid, langetermijndenken en betrokkenheid van belanghebbenden, kan steward ownership een positieve verandering voor elkaar krijgen in de manier waarop bedrijven worden beheerd en hoe ze hun rol in de samenleving vervullen. Het is aan bedrijven, beleidsmakers en de samenleving als geheel om deze benadering innig te omarmen en de weg vrij te maken voor een toekomst waarin bedrijven niet alleen winstgevend zijn, maar ook bijdragen aan een betere wereld.

We zijn er nog niet, maar wellicht komen we er wel.

Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

2 Mannen met elkaar in gesprek met op de achtergrond een whiteboard, Coaching en Individuele begeleiding PMC Roosemdaal

Van Performance Management naar Mastery Management, oftewel het transformeren van werkcultuur

Februari 2024

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt de traditionele benadering van Performance Management steeds vaker in twijfel getrokken. Bedrijven beginnen te beseffen dat het beoordelen van prestaties niet voldoende is om te gedijen in een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering en innovatie. Het is tijd om over te stappen naar een nieuw paradigma: Mastery Management.

Lees verder als je iets wilt weten over de nieuwe generatie, die vroeg of laat bij je binnenstapt.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda