Vragen? | +31 85 208 8060

Hero Home page new
De toekomst van Steward Ownership: Een paradigmatische verschuiving in bedrijfsbeheer

In de wereld van vandaag, waar traditionele bedrijfsmodellen en managementstructuren steviger worden uitgedaagd, komt steward ownership naar voren als een intrigerende benadering van bedrijfsbeheer.

Deze aanpak verschuift de focus van louter winstmaximalisatie naar duurzaamheid, langetermijnwaarde en belanghebbendenbetrokkenheid. In deze PMC blog verkennen we de principes van steward ownership en werpen we een blik op de veelbelovende toekomst die het kan bieden.

Steward ownership gaat veel verder dan het traditionele aandeelhoudersmodel, waarbij de eigenaren (de stewards) zich inzetten voor het waarborgen van de langetermijnbelangen van het bedrijf en zijn gemeenschap. In plaats van te focussen op kortetermijnwinsten, gebruikt steward ownership een benadering die duurzame groei, ethisch ondernemen en verantwoordelijkheid tegenover de samenleving bevordert.

Een van de opvallende kenmerken van steward ownership is het langetermijndenken. In plaats van te streven naar kwartaalwinsten, kunnen stewards van bedrijven die deze benadering volgen, zich richten op het creëren van waarde over decennia. Dit stimuleert duurzaamheid en zorgt ervoor dat bedrijven zich niet alleen richten op winst, maar ook op hun ecologische voetafdruk, sociale impact en ethisch gedrag.

Steward ownership omarmt een bredere kijk op belanghebbenden. In plaats van enkel de aandeelhouders te dienen, worden werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap als geheel beschouwd als waardevolle partners in het bedrijfsproces. Dit resulteert in meer transparantie, wederzijds respect en een gezamenlijke inspanning om een positieve impact te hebben op de maatschappij.

In de wereld van steward ownership wordt bedrijfssucces niet alleen gemeten aan de hand van financiële prestaties, maar ook door ethisch ondernemen. Stewards streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door rekening te houden met milieuoverwegingen, sociale rechtvaardigheid en ethische normen. Dit resulteert in bedrijven die niet alleen winstgevend zijn, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld.

Verschillende bedrijven hebben de overgang naar steward ownership al gemaakt. Voorbeelden zijn te vinden in diverse sectoren, waaronder de maakindustrie, technologie en zelfs de financiële sector. Deze bedrijven laten zien dat steward ownership niet alleen een ideaal is, maar ook succesvol kan worden toegepast in verschillende bedrijfsomgevingen. Bosch, Carlsberg, Rolex, Weleda en Zeiss zijn er al mee vertrouwd.

Hoewel de principes van steward ownership veelbelovend zijn, zijn er ook uitdagingen en mogelijke obstakels te overwinnen. Deze omvatten de noodzaak van bewustwording en acceptatie van deze benadering in de bredere zakenwereld, evenals het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten om de duurzaamheid en langetermijnimpact van bedrijven te beoordelen. Met een natte vinger alleen redden we het dus niet. Daarnaast moeten we waken voor ‘sterven door schoonheid’ en ideologie die ons verder laat reiken dan we kunnen.

In een tijd waarin bedrijven worden geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, biedt steward ownership een veelbelovende weg vooruit, zeker voor toekomstige generaties. Door zich te richten op duurzaamheid, langetermijndenken en betrokkenheid van belanghebbenden, kan steward ownership een positieve verandering voor elkaar krijgen in de manier waarop bedrijven worden beheerd en hoe ze hun rol in de samenleving vervullen. Het is aan bedrijven, beleidsmakers en de samenleving als geheel om deze benadering innig te omarmen en de weg vrij te maken voor een toekomst waarin bedrijven niet alleen winstgevend zijn, maar ook bijdragen aan een betere wereld.

We zijn er nog niet, maar wellicht komen we er wel.

Fractaal spiegel

Fractaal gedrag: De kunst van zelfgelijkenis

16 december 2023

Fractaliteit is een concept dat oorspronkelijk uit de wiskunde komt, waar het verwijst naar patronen die zich herhalen op verschillende schalen. Dit concept kan echter ook worden toegepast op organisaties, waarin het vaak resulteert in wat we "fractaal gedrag" kunnen noemen.

Care en dare zussen training rsz

Care, do you Dare and Dare, do you Care?

12 november 2023

In een leuk bedrijf werkten twee zussen als supervisor, Care en Dare. Ze waren in alle opzichten elkaars tegenpolen. Care was bedachtzaam, geduldig en bekwaam in het zorgen voor anderen. Dare daarentegen was avontuurlijk, moedig en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact

PMC:
Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 20 88 060
info@pmc.nl