Vragen? | +31 85 208 8060

4 inzichten uit BIG DATA

London Economics, een toonaangevend economisch adviesbureau, heeft de Employer Skills Survey geanalyseerd om vast te stellen en te kwantificeren hoe een tekort aan vaardigheden van invloed is op bedrijven in het Verenigd Koninkrijk door verlies van zaken aan concurrenten, vertraagde ontwikkeling en hogere operationele kosten.

Filtered heeft vervolgens deze data ingevoerd in hun zelf-ontwikkelde algoritme. Met deze data hebben ze hun leeraanbevelingen aan klanten vorm kunnen geven. Zo hebben ze bepaalde tekorten aan vaardigheden binnen de organisatie in beeld kunnen brengen.

London Economics analyseerde de Employer Skills Survey, die gebaseerd is op meer dan 90.000 interviews met bedrijven van elke omvang en sector in het Verenigd Koninkrijk. De resulterende correlaties zijn verwerkt in de leeradvies-engine van Filtered, waarbij prioriteit wordt gegeven aan aanbevelingen voor leerinhoud met een waarschijnlijk hogere impact op de productiviteit van de onderneming van de klant.

Sophie Hedges, de hoofdeconoom die de analyse bij London Economics uitvoert, zei: "de nieuwe analyse van het ESS illustreert zowel de incidentie als de negatieve impact op de prestaties op bedrijfsniveau die gepaard gaat met een reeks verschillende vaardigheidstekorten. De analyse geeft ook een sterke reden voor bedrijven, ongeacht hun omvang, om te investeren in vaardigheden om de mogelijke negatieve gevolgen te corrigeren.

Een viertal inzichten zijn onder andere:

  1. Een gebrek aan vaardigheden op het gebied van lezen en begrijpen verhoogt de kans dat de organisatie 6,2 procentpunten minder zaken zal doen met concurrenten dan een organisatie zonder een gebrek aan vaardigheden op het gebied van lezen en begrijpen.
  2. Lezen en begrijpend lezen blijkt een van de sterkste drijfveren te zijn voor negatieve bedrijfsresultaten.
  3. Voor kmo's neemt het aantal vaardigheidstekorten toe naarmate de onderneming groter wordt (kleine bedrijven zijn over het algemeen voldoende geschoold, maar naarmate bedrijven meer geschoolde arbeidskrachten krijgen die beter op de behoeften zijn afgestemd, lijkt het moeilijker te worden om deze vaardighedenkloof te dichten). (Kleine bedrijven melden een tekort aan vaardigheden van slechts 2%, vergeleken met 7% voor bedrijven met meer dan 250 werknemers).
  4. Maar wanneer zich in zeer kleine bedrijven een tekort aan vaardigheden voordoet, is de kans groter dat dit een groot effect heeft (in 23% van de bedrijven waar een tekort aan vaardigheden werd vastgesteld, werd een groot effect gemeld).
  5. Tekorten in IT/computervaardigheden, basisvaardigheden op het gebied van rekenvaardigheid en complexe numerieke vaardigheden vergroten ook de waarschijnlijkheid dat de werklast voor ander personeel toeneemt (met respectievelijk 6,4, 5,2 en 4,1 procentpunten).
Man vr act

Over Actieve mannen en Effectieve vrouwen

April 2024

Om te begrijpen waarom mannen vaak actiever zijn en vrouwen effectiever in organisaties, moeten we dieper ingaan op de psychologische en sociale dynamiek die deze verschillen vormgeven. Hoewel generalisaties altijd beperkt zijn en individuele variatie groot is, kunnen we desondanks enkele trends en patronen identificeren die de neiging van mannen tot activiteit en vrouwen tot effectiviteit in organisatorische contexten verklaren.

Management zonder ziel

Stop de epidemie. De impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties.

Maart 2024

In zijn artikel ‘Management zonder ziel is een epidemie geworden’ bespreekt Henry Mintzberg de impact van de huidige managementpraktijken op de ziel van organisaties. Hij bekritiseert het toenemende gebruik van management als een wetenschap die zich richt op kwantificeerbare en meetbare aspecten, zoals financiën en processen, ten koste van de menselijke aspecten van organisaties. Deze benadering, betoogt Mintzberg, heeft geleid tot een gebrek aan bezieling en betrokkenheid binnen organisaties.

 

2 Mannen met elkaar in gesprek met op de achtergrond een whiteboard, Coaching en Individuele begeleiding PMC Roosemdaal

Van Performance Management naar Mastery Management, oftewel het transformeren van werkcultuur

Februari 2024

In de snel evoluerende wereld van vandaag wordt de traditionele benadering van Performance Management steeds vaker in twijfel getrokken. Bedrijven beginnen te beseffen dat het beoordelen van prestaties niet voldoende is om te gedijen in een omgeving die wordt gekenmerkt door constante verandering en innovatie. Het is tijd om over te stappen naar een nieuw paradigma: Mastery Management.

Lees verder als je iets wilt weten over de nieuwe generatie, die vroeg of laat bij je binnenstapt.

 

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda