Vragen? | +31 85 208 8060

Situationeel Leiderschap

Wat is situationeel leiderschap?

Situationeel leiderschap is niet alleen afhankelijk van de kansen en bedreigingen in product-marktcombinaties, maar ook van de capa­citeiten van medewerkers en van de eventuele groeps­vormingen in de afdeling.

Bekijken we de capaciteiten van de werknemers, dan moeten we er rekening mee houden dat de ene medewerker meer sturing (taakge­richt gedrag) of support (relatiegericht gedrag) nodig heeft dan de andere. Ben je als manager in de situatie terechtgekomen waar in de afdeling bij­voorbeeld veran­deringen moeten worden uitge­voerd terwijl deze verande­ring een aanslag gaat plegen op de zelfstan­digheid en het competen­tieniveau van sommige van je medewerkers, dan zul je door middel van veel sturing deze mensen moeten instru­eren. Is iemand wèl bekwaam maar niet geheel zelf­stan­dig, dan hoef je niet zozeer te instru­eren, maar eerder veel met hem of haar te overleg­gen; onder­steu­ning geven dus. Een derde situationele leiderschapsstijl is functioneel als de werkne­mer onbekwaam maar wèl zelfstandig is. In zo’n geval is het beter om door middel van veel sturing en veel support deze werknemer te overtuigen van de moeite die hij moet nemen om de onbekende mate­rie eigen te maken.

Tenslotte delegeren we als de werknemer zelfstandig en capabel is om zijn werk te doen. Ook al kan dit met weinig sturing en support gebeu­ren, de relatie met de werknemer mag hierbij geen schade op lopen.

In schema geven we deze 4 vormen van situationeel leiderschapstijl weer:

 

werknemer:                    managementgedrag:             actie:

 

niet capabel                      instrueren                               veel sturing

niet zelfstandig                                                                weinig support

 

wel capabel                      overleggen                              weinig sturing

niet zelfstandig                                                                veel support

 

niet capabel                      overtuigen                              veel sturing

wel zelfstandig                                                                 veel support

 

wel capabel                      delegeren                                weinig sturing

wel zelfstandig                                                                 weinig support

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda