Vragen? | +31 85 208 8060

Projectmanagement – Projectfases

Projectfases

Elk project kan worden onderverdeeld in 4 fases. Dit zijn achtereenvolgens de oriëntatiefase, de definitiefase, de ontwikkelingsfase en de gebruiksfase.

In de oriëntatiefase wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project en de uitkomst daarvan. Allereerst wordt getoetst of het project in de lijn ligt van het door de organisatie gevoerde beleid. Het heeft bijvoorbeeld geen zin een milieuonvriendelijk project uit te voeren wanneer de organisatie het tegenovergestelde nastreeft. Vervolgens is het belangrijk of er wel een “markt” voor is (wil de eindgebruiker dit wel?). En tenslotte is het van belang om te kijken of het project eigenlijk wel uitvoerbaar is in termen van kennis, tijd en eerste grove kosteninschattingen. In de definitiefase worden vervolgens alle gebruikers gedefinieerd en de bijbehorende eisen geïnventariseerd. Vervolgens worden deze vertaald naar deelproblemen (subsystemen) en de daarbij behorende eisen binnen het project. Pas nu kan de daadwerkelijke ontwikkeling van het te ontwikkelen product, dienst of onderdeel plaatsvinden. Dit gebeurt dan in de ontwikkelingsfase. Deze eindigt met een “uitgetest” prototype dat in de basis voldoet aan de eisen die er in de definitiefase aan gesteld zijn. In de gebruiksfase wordt het projectresultaat daadwerkelijk in gebruik genomen en in stand gehouden totdat het aan het einde van zijn levenscyclus komt.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda