Vragen? | +31 85 208 8060

Projectmanagement – Inleiding

Alles over projectmanagement

Projecten en projectmanagement lijkt een uitvinding van de laatste decennia. Niets is minder waar. De Chinese Muur, de Egyptische piramides, de Eifeltoren etc. zijn allen indrukwekkende projecten door mensen uitgevoerd. Echter is de ontwikkeling van het management van projecten als vakgebied pas echt goed op gang gekomen na de Tweede Wereldoorlog met de ontwikkeling van kernenergie en dan vooral de bouw van de eerste kernonderzeeër de Nautilus. Toendertijd waren er vele onzekerheden binnen het project waardoor men op voorhand en gedurende het gehele project gebruik maakte van bepaalde planningstechnieken. Daardoor bleek het hele project zo effectief en efficiënt te verlopen dat men ruim binnen de geplande tijd het project kon afronden. Dit gaf het startschot tot het verder ontwikkelen van deze technieken. Deze technieken kregen alleen nog maar meer aandacht toen in de jaren zestig door geldgebrek kostenbeheersing en budgettering grote aandacht kregen. Ze werden nog verder verfijnd toen in de jaren zeventig er een sterke belangstelling ontstond voor de mens en vervolgens in de jaren tachtig de informatie-technologie zijn intrede deed. Verdere ontwikkelingen in de jaren negentig spitsten zich toe op een verhoogde aandacht voor kwaliteit en de noodzaak van aansluiting op de strategische doelstellingen van de organisatie.

Het moge duidelijk zijn dat het vakgebied in de loop van de afgelopen decennia vele ontwikkelingen heeft doorgemaakt wat het geheel veelomvattend maakt. Het is echter wel mogelijk om inzicht te geven in de fases van een project en waar de succes- en faalfactoren liggen zodat daarop kan worden ingespeeld.

Daarom wordt in dit stuk achtereenvolgens beschreven wat nu eigenlijk een project is, welke problemen een projectorganisatie binnen de bestaande organisatie kan ondervinden, wie allemaal betrokken zijn en invloed hebben op het verloop van het project, welke (algemene) belangrijke succes- en faalfactoren we onderscheiden en de betekenis van het basisdocument als informatiedrager.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda