Vragen? | +31 85 208 8060

Projectmanagement – De Gebruikers

De gebruikers.

Allerlei mensen die op directe dan wel indirecte wijze bij een project betrokken zijn hebben elk hun eigen wensen, verwachtingen en ideeën. Van deze mensen dienen deze wensen geïnventariseerd te worden teneinde het resultaat van het project hiermee in overeenstemming te kunnen brengen. Deze mensen kunnen bij elk project in vier groepen worden ingedeeld, te weten de eindgebruikers, de operationele gebruikers, de intermediaire gebruikers en de zogenaamde “stakeholders”.

Eindgebruikers zijn de daadwerkelijke gebruikers van het eindproduct c.q. resultaat van het project. Bijvoorbeeld de consument in geval van de ontwikkeling van een nieuw product. Zij zullen eisen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld gewicht, kleur, duurzaamheid, materiaal, prijs, garantie etc. Operationele gebruikers zijn gebruikers die het operationele leven van het product of dienst in stand houden (bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs in geval van een machine, schoonmakers in geval van een gebouw, productiepersoneel, magazijnpersoneel en vervoerders in geval van produkten etc). Intermediaire gebruikers zijn de mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het product of de dienst en dus direct betrokken zijn bij het project zelf. Stakeholders zijn slechts op indirecte wijze bij het project betrokken maar kunnen door hun macht of invloed het project zeer sterk beïnvloeden of in het ergste geval zelfs stoppen (bijvoorbeeld bepaalde bazen in de hiërarchieke lijn, of milieucontrole instanties, of bepaalde overheidsinstellingen etc.).

Door dit rijtje als checklijst te gebruiken kun je tot een complete opsomming komen van alle  bij een project van belang zijnde (groepen) mensen. Wanneer dit bepaald is kan vervolgens een uitgebreide lijst van wensen/eisen worden vastgesteld per gebruiker zodat een complete lijst van randvoorwaarden ten aanzien van de uitkomst van het project kan worden bepaald.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact

PMC:
Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 20 88 060
info@pmc.nl