Vragen? | +31 85 208 8060

Visie uitdragen

Op 3 Competentieniveaus

Brengt de richting waarin de organisatie (of een onderdeel daarvan) zal gaan en de doelen die worden nagestreefd op een aansprekende en beeldende wijze over.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Deze competentie onderscheidt zich van ‘overtuigen’ met name door de context c.q. de inhoud van hetgeen gepresenteerd wordt, namelijk de visie voor afdelingen of ondernemingen in de context van een veranderende omgeving. Het basisgedrag is: het ventileren van ideeën zodat draagvlak ontstaat voor een bepaalde koers.

Niveau 1
Is in staat de doelstelling waar het team voor staat aan anderen duidelijk te maken

 • Is naar anderen duidelijk over de koers van het team en de doelen die worden nagestreefd.
 • Weet de groepsvisie duidelijk over te brengen.
 • Draagt de groepsdoelstellingen zodanig aan betrokkenen over dat hen duidelijk wordt vanuit welke gedachte (achtergrond, redenen) die tot stand zijn gekomen.
 • Brengt op inspirerende wijze de groepsdoelstellingen aan anderen over.

Niveau 2
Is in staat anderen duidelijk te maken hoe de eigen koers past binnen de visie van de organisatie

 • Maakt betrokkenen duidelijk hoe hun werkzaamheden passen binnen de visie en doelstellingen van de onderneming.
 • Laat anderen bij het maken van keuzes, rekening houden met de richting die de onderneming heeft ingezet.
 • Brengt eigen ideeën over de richting die het onderdeel heeft ingezet op aansprekende wijze aan anderen over. Maakt aan anderen duidelijk hoe de uitgezette koers (van de afdeling, bedrijfsonderdeel, etc.) past binnen de doelstellingen van de onderneming.

Niveau 3
Is in staat om een visie zodanig uit te dragen dat er vertrouwen in de organisatie ontstaat

 • Zet zowel voor interne als externe partijen een helder toekomstbeeld van de eigen onderneming uiteen.
 • Sluit bij het presenteren van de toekomstplannen van organisatie aan bij de strategische doelstellingen van externe partners.
 • Sluit bij het presenteren van de toekomstplannen van de organisatie aan bij belangrijke ontwikkelingen in de omgeving.
 • Brengt de toekomstplannen van de onderneming op geheel eigen, authentieke en aansprekende wijze over aan externe, belanghebbende partijen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda