Vragen? | +31 85 208 8060

Samenwerking stimuleren

Op 3 Competentieniveaus

Brengt individuen en/of groepen van binnen en/of buiten de organisatie bij elkaar om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Hier gaat het niet zozeer om het samenwerken zelf, maar om het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen samenwerking in of tussen groepen tot stand kan komen. Het basisgedrag is: mogelijkheden zien voor samenwerking en de samenstelling van de groep daarop afstemmen.

Niveau 1
Stimuleert individuele personen tot samenwerking

 • Bevordert de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring tussen personen.
 • Lost conflictsituaties of wrijvingen tussen personen op adequate wijze op.
 • Stimuleert personen om gebruik te maken van expertise die elders (bij anderen) aanwezig is.
 • Stimuleert personen om gezamenlijk te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Niveau 2
Stimuleert samenwerking binnen en tussen afdelingen om een gezamenlijke doelstelling te behalen

 • Kan medewerkers/managers van verschillende afdelingen duidelijk maken wat eik van hen kan bijdragen aan het behalen van een gemeenschappelijk doel.
 • Faciliteert de onderlinge uitwisseling van expertise door zonodig op te treden als intermediair tussen afdelingen.
 • Brengt partijen binnen het bedrijfsonderdeel bij elkaar naar aanleiding van signalen dat zaken gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
 • Vertoont voorbeeldgedrag door open te communiceren over plannen die nog in ontwikkeling zijn.
 • Laat medewerkers/managers van verschillende afdelingen elkaar aanspreken en met elkaar overleggen.
 • Zorgt dat afdelingen het gemeenschappelijk resultaat boven het behalen van persoonlijke en afdelingsresultaten stellen.

Niveau 3
Stimuleert samenwerking tussen partners om gezamenlijke strategische doelstellingen te ontwikkelen c.q. te behalen

 • Stelt gemeenschappelijke, strategische doelstellingen voor het eigen onderdeel; geeft continu een terugkoppeling van de voortgang.
 • Brengt partijen uit verschillende onderdelen van de organisatie bij elkaar om synergie te bereiken c.q. te vergroten.
 • Maakt aan (potentiële) samenwerkingspartners duidelijk wat een ieders bijdrage kan zijn in de realisatie van een bepaald strategisch doel.
 • Weet de verschillen (belangen, eigen strategische doelstellingen, etc.) en overeenkomsten tussen samenwerkingspartners binnen de organisatie optimaal te benutten om strategische doelstellingen te bereiken.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda