Vragen? | +31 85 208 8060

Rendementsgericht

Op 3 Competentieniveaus

Houdt bij inspanningen die geleverd worden zichtbaar rekening met de bijdrage daarvan aan het te behalen resultaat, op korte en langere termijn.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om een gevoel voor de financiële kanten van het werk. Alle activiteiten moeten uiteindelijk een zichtbare bijdrage leveren aan het te behalen financiële resultaat. Het basisgedrag is: oog hebben voor de verhouding tussen kosten en baten.

Niveau 1
Kan de eigen werkzaamheden relateren aan de financiële doelstellingen van de afdeling

 • Houdt zichtbaar rekening met de gevolgen van de eigen acties op de te behalen financiële doelstellingen van de afdeling.
 • Maakt in het werk een afweging tussen de kosten en baten.
 • Geeft prioriteit aan die werkzaamheden die het meest bijdragen aan de te behalen financiële doelstelling van de afdeling.
 • Is in staat de financiële resultaten van de eigen afdeling te plaatsen binnen de financiële doelstelling van de bedrijfseenheid/divisie.

Niveau 2
Zet acties in gang die voor het eigen onderdeel het gewenste financiële resultaat opleveren

 • Vertaalt oplossingen en beslissingen in zowel financiële als niet-financiële aspecten voor de eigen afdeling/project.
 • Beoordeelt investeringsvoorstellen van anderen op basis van wat die op de korte én langere termijn opleveren.
 • Is continu bezig activiteiten en processen te toetsen aan de financiële kaders van de eigen afdeling.
 • Initieert (of werkt mee aan) acties die niet direct een bijdrage leveren aan de te behalen resultaten van de eigen afdeling, maar wel bijdragen aan de financiële doelstellingen en ambities van de organisatie.

Niveau 3
Neemt besluiten tot investeringen (in capaciteit en geld) die op korte of langere termijn de gewenste opbrengsten voor de organisatie opleveren

 • Neemt strategische financiële beslissingen die in lijn liggen met de missie van de organisatie.
 • Beoordeelt investeringsvoorstellen op basis van de bijdrage die ze leveren aan de strategische doelstellingen van de onderneming.
 • Streeft in een partnership naar een optimale verhouding tussen korte termijn investeringen en toekomstige opbrengsten voor de eigen onderneming.
 • Stimuleert anderen met verrassende (nieuwe) ideeën om zo te zorgen voor groei van de afdeling op de langere termijn.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda