Vragen? | +31 85 208 8060

Organiseren

Op 3 Competentieniveaus

Heeft overzicht van wat nodig is aan mensen, middelen en randvoorwaarden om een doel te bereiken; weet mensen en middelen te mobiliseren en optimaal in te zetten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om het vermogen om zaken snel en efficiënt te kunnen regelen. En het in korte tijd overzicht hebben van de benodigde resources. Het basisgedrag is: onderkennen dat er iets georganiseerd moet worden en overzicht hebben van wat hierbij nodig is.

Niveau 1
Organiseert en regelt zaken op korte termijn

 • Regelt datgene wat nodig is om op korte termijn resultaat te behalen.
 • Zet de juiste middelen in om op korte termijn resultaat te behalen.
 • Voert zelfstandig acties uit om een relatief eenvoudig doel te behalen.
 • Onderneemt bij onverwachte gebeurtenissen in het eigen werk passend actie.

Niveau 2
Organiseert zaken binnen gegeven randvoorwaarden die op relatief korte termijn behaald moeten worden

 • Zet zaken in gang die gedurende alle fasen van een traject van belang zijn.
 • Zoekt binnen de gegeven randvoorwaarden actief naar (nieuwe) mogelijkheden om mensen en middelen op zo goed mogelijke wijze in te zetten.
 • Behaalt op relatief korte termijn resultaten met een beperkte hoeveelheid mensen en middelen.
 • Zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde middelen.

Niveau 3
Stelt eigen randvoorwaarden op voor zaken die op de lange termijn gerealiseerd moeten worden

 • Zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde mensen/middelen om lange termijn doelstellingen te kunnen behalen.
 • Brengt de randvoorwaarden in kaart voor de uitvoering van complexe lange termijn projecten.
 • Stelt bestaande randvoorwaarden bij indien dit noodzakelijk is om doelstellingen te behalen.
 • Krijgt de juiste mensen en middelen los, ook als hij/zij geen formele bevoegdheden hiertoe heeft.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda