Vragen? | +31 85 208 8060

Organisatiebewustzijn

Op 3 Competentieniveaus

Herkent en begrijpt de samenhang binnen een organisatie en maakt daar bewust gebruik van. Houdt rekening met de gevolgen van acties op de eigen organisatie of die van de klant.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Hier ligt het accent met name op het op de hoogte zijn van processen binnen een organisatie en de plaats waar belangrijke processen/afdelingen zich in de organisatie bevinden. Het basisgedrag is: weten hoe de organisatie in elkaar steekt en hier effectief mee omgaan.

Niveau 1
Weet in de organisatie zijn weg te vinden om eigen doelen te realiseren

 • Vindt in de eigen organisatie de relevante personen om werkzaamheden voor elkaar te krijgen.
 • Kent en benut de juiste paden binnen het onderdeel om eigen doelen te realiseren.
 • Houdt bij acties rekening met de gevolgen op andere afdelingen.
 • Maakt handig gebruik van verhoudingen in de organisatie om doelen te bereiken.

Niveau 2
Benut het krachtenveld in de organisatie om operationele bedrijfsdoelen te realiseren

 • Weet welke personen belangrijk zijn voor het creëren van draagvlak voor bedrijfsdoelen.
 • Weet welke sleutelfiguren in de eigen organisatie of die van de klant, betrokken moeten worden bij het realiseren van bedrijfsdoelen.
 • Kent en benut de informele kanalen om op efficiënte wijze bedrijfsdoelen te realiseren.
 • Benut het krachtenveld in de eigen organisatie of die van de klant bij het nemen van beslissingen.
 • Kent de invloed van het eigen onderdeel op andere delen van de onderneming, en houdt hier rekening mee.

Niveau 3
Benut krachtenvelden binnen en tussen organisaties om strategische bedrijfsdoelen te realiseren

 • Weet bij wie en op welke wijze organisatiebreed draagvlak gecreëerd kan worden voor strategische beslissingen.
 • Houdt rekening met de gevolgen van strategische besluiten voor verschillende interne en externe partijen.
 • Weet wat de gevolgen zijn van strategische beslissingen van partners op de eigen onderneming.
 • Houdt in allianties voortdurend rekening met de implicaties van besluiten voor de eigen onderneming.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda