Vragen? | +31 85 208 8060

Oordeelsvorming

Op 3 Competentieniveaus

Evalueert alternatieven om op basis daarvan keuzes te maken of conclusies te trekken.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Het gaat hier om op basis van het afwegen van alternatieven te komen tot een afgewogen oordeel, dat de basis kan vormen voor een te nemen besluit (zie besluitvaardigheid). Het gaat dus niet om het besluit zelf. Het basisgedrag is: het kunnen maken van een beargumenteerde keuze.

Niveau 1
Maakt op operationeel niveau (eigen werksituatie) keuzes uit beperkte aantallen alternatieven

 • Spreekt de voorkeur uit voor een bepaald alternatief om het gewenste resultaat te behalen.
 • Maakt op basis van beschikbare informatie, een beargumenteerde keuze uit meerdere alternatieven.
 • Geeft argumenten waarom het ene alternatief de voorkeur heeft boven de andere alternatieven.
 • Benoemt van een gekozen alternatief de voor- en nadelen.

Niveau 2
Maakt op tactisch niveau keuzes uit meerdere complexere alternatieven

 • Benoemt de consequenties van verschillende alternatieven voor de eigen afdeling/project of de klant.
 • Houdt bij de keuze uit meerdere complexe alternatieven rekening met de voorkeuren van anderen.
 • Is in een complexe probleemsituatie, in staat aan te geven waarom een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven de verschillende andere alternatieven.
 • Geeft aan bij welk alternatief de opbrengsten voor de eigen afdeling, het eigen project en/of voor de klant optimaal en de eventuele risico’s minimaal zijn.

Niveau 3
Maakt strategische keuzes rekening houdend met complexiteit van de omgeving en met toekomstige ontwikkelingen

 • Beargumenteert strategisch belangrijke keuzes op basis van een grondige risicoanalyse.
 • Geeft met strategische argumenten aan waarom een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven verschillende andere alternatieven.
 • Durft na grondige analyse een duidelijke voorkeur uit te spreken voor een alternatief dat strategisch van belang is, ook als dit risico’s met zich meebrengt.
 • Geeft aan bij welk alternatief optimaal rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen (intern en extern).

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda