Vragen? | +31 85 208 8060

Ondernemerschap

Op 3 Competentieniveaus

Zoekt actief naar mogelijkheden om de interne of de externe markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten, zet acties in gang om deze te benutten; neemt zonodig verantwoorde risico’s.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Afhankelijk van de functie, zijn er twee typen ondernemerschap. Extern ondernemerschap, waarbij het gaat om kansen voor de organisatie bij externe klanten. Intern ondernemerschap, waarbij het gaat om kansen voor de eigen afdeling bij andere afdelingen/onderdelen van de organisatie. Het bijbehorende gedrag is voor beide typen ondernemerschap hetzelfde. Het basisgedrag is: het hebben van gevoel voor commercie.

Niveau 1
Maakt gebruik van mogelijkheden om een klant meer te bieden

 • Biedt de klant aanvullingen op de oorspronkelijk gevraagde oplossing.
 • Maakt de klant enthousiast voor nieuwe diensten.
 • Vertaalt de behoeften van klant in diensten.
 • Herkent ‘koop’signalen en onderneemt hierop actie.
 • Biedt op basis van kennis van bedrijfsprocessen van de klant, mogelijke diensten aan.
 • Vertaalt globale behoeften bij de klant in mogelijke oplossingen.

Niveau 2
Genereert behoeften bij klanten, creëert kansen

 • Benoemt voor de klant de toegevoegde waarde van relevante nieuwe diensten/concepten.
 • Grijpt ontwikkelingen rondom nieuwe diensten aan om de behoeften bij de klant te creëren.
 • Maakt de juiste afweging in de risico-inschatting tussen korte termijn succes en mogelijkheden op de langere termijn bij klanten/opdrachtgevers.
 • Stelt concepten voor die bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de klant.
 • Brengt (toekomstige) behoeften van klanten/opdrachtgevers effectief voor het voetlicht.
 • Vertaalt toekomstige ontwikkelingen bij klanten/opdrachtgevers in een mogelijke behoefte.
 • Komt tot business door mee te denken in beslissingen over bedrijfsprocessen bij klanten/opdrachtgevers.
 • Beïnvloedt besluitvormingsprocessen bij partners/opdrachtgevers om eigen kansen optimaal te benutten.

Niveau 3
Gaat strategisch samenwerkingsverbanden aan met klanten/leveranciers

 • Is actief op zoek naar win-win situaties om besluitvormingsprocessen bij klanten of leveranciers positief te beïnvloeden.
 • Zoekt actief naar partners voor samenwerking op gebieden die de core-business van de organisatie raken.
 • Sluit deals af met een hoog afbreukrisico die de core-business van de onderneming raken.
 • Onderkent risico’s die met grote ‘deals’ gepaard gaan en dekt deze zoveel mogelijk af.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda