Vragen? | +31 85 208 8060

Netwerking

Op 3 Competentieniveaus

Legt en onderhoudt gemakkelijk contacten met anderen die nu en in de toekomst nuttig kunnen zijn voor het verkrijgen van informatie of het behalen van doelen en resultaten. Wendt de eigen contacten effectief aan om in het belang van de organisatie, zaken voor elkaar te krijgen.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Het gaat hier vooral om het aangaan van contacten, die van belang kunnen zijn voor de betreffende persoon of zijn/haar werkzaamheden. Het basisgedrag is: het leggen van contacten die rechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de functie.

Niveau 1
Onderhoudt contacten die niet alleen voor de dagelijkse uitvoering van het werk, maar ook in de toekomst van belang kunnen zijn

 • Spreekt personen die niet direct van belang zijn voor de uitvoering van de directe werkzaamheden.
 • Legt contacten met personen die nu of later nuttig kunnen zijn.
 • Legt contacten door anderen informatie te geven, met hen mee te denken of hen anderzijds te helpen.
 • Creëert ingangen voor zichzelf door gebruik te maken van contacten van anderen.

Niveau 2
Legt en onderhoudt contacten binnen de organisatie om nieuwe kansen en mogelijkheden te signaleren

 • Legt en onderhoudt relaties met personen binnen of buiten de onderneming.
 • Zoekt voortdurend nieuwe, bruikbare contacten met personen buiten het eigen onderdeel.
 • Legt nuttige contacten door zichzelf te profileren d.m.v. presentaties, publicaties, etc.
 • Legt op eigen initiatief nieuwe contacten met personen die hiërarchisch hogere functies binnen de onderneming vervullen, zonder dat dit direct voor het uitoefenen van de functie noodzakelijk is.

Niveau 3
Gebruikt de eigen contacten om op organisatie- en politiek-niveau invloed uit te oefenen

 • Komt via de eigen contacten aan de meest recente informatie over zaken als winstcijfers, overnames, nieuwe ontwikkelingen, toekomstige acties van concurrenten, etc.
 • Maakt bij diverse organisaties gebruik van de eigen contacten op top-niveau om voor de eigen organisatie ingangen te creëren.
 • Gebruikt de eigen contacten om invloed uit te oefenen op strategische besluitvormingsprocedures (op organisatie- en/of politiek-niveau).
 • Bouwt en onderhoudt relatienetwerken in verschillende maatschappelijke sferen (sport, cultuur, opleidingsinstituten, politiek, etc.) met het doel informatie en invloed te krijgen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda