Vragen? | +31 85 208 8060

Marktgerichtheid

Op 3 Competentieniveaus

Is alert op ontwikkelingen/signalen in de markt; toont zicht te hebben op de wederzijdse invloed van deze ontwikkelingen/signalen en de eigen onderneming. Weet die kennis effectief te benutten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om de marktfocus: weten wat de collega bedrijven doen, ontwikkelingen in de gaten hebben, trends in de behoeften van de klanten van het bedrijf, nieuwe diensten/concepten die op de markt komen en die in meer of mindere mate van invloed zijn op het bedrijf, etc. Het basisgedrag is: goed zicht blijven houden op de positie van het bedrijf (of het eigen onderdeel), gezien de ontwikkelingen in de markt.

Niveau 1
Toont interesse voor ontwikkelingen in de markt

 • Signaleert trends bij klanten.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen bij collega-organisaties/van nieuwe diensten die raken aan het eigen vakgebied/werk.
 • Onderbouwt eigen ideeën/voorstellen met relevante ontwikkelingen in de markt.
 • Toont aan op de hoogte te zijn van de positie van de organisatie (of een onderdeel daarvan) in de markt.

Niveau 2
Houdt actief de ontwikkelingen in de markt bij om daar met de afdeling op in te spelen

 • Zoekt actief naar nieuwe markt-productcombinaties die kansen bieden voor de eigen organisatie.
 • Gebruikt zijn/haar netwerk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen bij collega-organisaties, leveranciers en partners.
 • Gebruikt relevante ontwikkelingen in de markt bij de positionering van de eigen
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in “vreemde” markten die de positionering van de eigen diensten kunnen versterken (of juist verzwakken).

Niveau 3
Is continu bezig met de betekenis van ontwikkelingen in de markt voor het bedrijf

 • Herkent ontwikkelingen in de markt die de core-business van de organisatie
 • Wendt meerdere netwerken aan om zicht te houden op relevante ontwikkelingen in verschillende markten.
 • Relateert relevante marktontwikkelingen met ontwikkelingen binnen het bedrijf.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in “vreemde” markten die de eigen organisatie op strategisch niveau kunnen versterken (of daar juist een gevaar voor betekenen).

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda