Vragen? | +31 85 208 8060

Internationale oriëntatie

Op 3 Competentieniveaus

Handelt vanuit het perspectief van mensen en/of organisaties uit andere landen. Weet hier effectief mee om te gaan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om de gerichtheid op, c.q. de belangstelling voor andere culturen en daardoor op natuurlijke wijze kunnen omgaan met mensen uit die culturen. Het basisgedrag is: het herkennen van en effectief omgaan met gewoontes/achtergronden van mensen uit andere culturen.

Niveau 1
Weet zowel hier als in het buitenland effectief om te gaan met personen met verschillende culturele achtergronden

 • Staat open voor de werkwijzen van personen uit andere culturen die wellicht naar Nederlandse maatstaven ongebruikelijk zijn.
 • Gebruikt in het buitenland culturele verschillen om van elkaar te leren, door kennis, ervaring en werkwijze uit te wisselen.
 • Bouwt in het buitenland actief relaties op ten behoeve van de eigen onderneming.
 • Maakt in een multiculturele groep gebruik van ieders sterke kanten om tot een resultaat te komen.

Niveau 2
Weet zich in uiteenlopende landen op natuurlijke wijze een weg te vinden

 • Hanteert te midden van meerdere, verschillende culturen een eigen effectieve stijl van opereren/zaken doen.
 • Vindt het een uitdaging om een weg te vinden in andere/onbekende culturen.
 • Bouwt in onbekende landen in korte tijd contacten met sleutelfiguren op.
 • Doorziet in andere landen snel de (on)mogelijkheden voor het behalen van resultaten/het creëren van business kansen.

Niveau 3
Is in zijn/haar manier van leven, denken en handelen breed, internationaal georiënteerd

 • Plaatst de strategische acties van de organisatie vanzelfsprekend in een multinationale marktomgeving.
 • Hanteert de wereld als werkterrein in de zoektocht naar strategische businessmogelijkheden.
 • Verkent continu internationale markten op mogelijkheden voor de organisatie.
 • Bouwt op strategisch niveau gemakkelijk relaties op met potentiële internationale business partners.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda