Vragen? | +31 85 208 8060

Initiatief

Op 3 Competentieniveaus

Ziet kansen en mogelijkheden en neemt daarop actie.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het vooral om een pro-actieve houding en het op basis daarvan ondernemen van actie. Het basisgedrag is: bereidheid om meer te doen dan gebruikelijk is in de werk/bedrijfssituatie.

Niveau 1
Doet binnen de eigen werksituatie, meer dan gevraagd c.q. verwacht wordt

 • Doet in het werk meer dan strikt genomen van hem/haar verwacht wordt.
 • Komt uit zichzelf met voorstellen ter verbetering van het eigen werk.
 • Kijkt in het eigen werk vooruit en komt zonodig in actie.
 • Komt met voorstellen ter verbetering van het resultaat van het team.
 • Ziet, op basis van signalen buiten de directe werkomgeving, kansen om de teamresultaten te verbeteren.

Niveau 2
Zoekt kansen en onderneemt actie ter verbetering van resultaten van het onderdeel

 • Zoekt naar mogelijkheden om op de (middel-)lange termijn beter werk te leveren en onderneemt hierop actie.
 • Onderneemt actie op zaken in de onderneming die anders en/of beter kunnen.
 • Zoekt actief naar kansen om de resultaten van het onderdeel te verbeteren en onderneemt actie om deze te benutten.
 • Pakt zaken op, ook als die niet direct te maken hebben met de doelstellingen van het eigen onderdeel.

Niveau 3
Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de onderneming in de toekomst

 • Zet acties uit om voor de onderneming kansen te grijpen als deze zich voordoen.
 • Ziet in lange termijn ontwikkelingen (intern en extern) kansen voor de onderneming en onderneemt hierop actie.
 • Zorgt dat belangrijk kansen voor de onderneming door verantwoordelijke bedrijfsonderdelen worden opgepakt.
 • Stuurt de koers van de onderneming tijdig bij op basis van nieuwe ontwikkelingen (intern en extern).

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda