Vragen? | +31 85 208 8060

Impact

Op 3 Competentieniveaus

Is vanuit de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid, in staat een positieve eerste indruk op anderen te maken; weet die te handhaven.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Bij deze competentie gaat het om het beeld dat anderen van iemand hebben/krijgen op basis van ervaringen die ze met de betreffende persoon hebben. Het basisgedrag is: laten merken datje weet waar je het over hebt, een zinvolle bijdrage leveren.

Niveau 1
Verkrijgt door het functioneren in het werk het vertrouwen van anderen

 • Geeft blijk deskundig te zijn binnen het eigen vakgebied.
 • Houdt persoonlijke informatie over anderen voor zich.
 • Is consequent in gedrag naar anderen, waait niet met alle winden mee.
 • Helpt anderen in probleemsituaties naar oplossingen te zoeken.

Niveau 2
Verkrijgt door zijn/haar kennis, houding en gedrag het vertrouwen van anderen waarbij uiteenlopende belangen een rol spelen

 • Laat merken op de hoogte te zijn van zaken die voor de ander belangrijk zijn, door met toegesneden voorstellen, oplossingen, etc. te komen.
 • Valt een persoon in aanwezigheid van anderen niet af, verdedigt deze zonodig.
 • Communiceert standpunt helder zodat anderen weten wat ze aan hem/haar hebben.
 • Laat anderen merken op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen op het vakgebied.

Niveau 3
Weet het vertrouwen van anderen voor langere termijn te behouden en/of terug te winnen

 • Zoekt naar alle mogelijke oplossingen voor zaken die niet naar tevredenheid van de ander zijn verlopen; communiceert hier ook met die ander over.
 • Lost zaken die niet naar tevredenheid van de ander verlopen zijn op bevredigende wijze op.
 • Zoekt vanuit de eigen expertise actief naar mogelijkheden voor de ander om diens zaken anders of beter te laten verlopen.
 • Weet op basis van professionaliteit gedurende langere tijd een goede samenwerkingsrelatie met klant/opdrachtgever te behouden.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda