Vragen? | +31 85 208 8060

Gevoel voor details

Op 3 Competentieniveaus

Herkent de relevantie van aan het werk verbonden details; weet daar op accurate en verantwoordelijke wijze mee om te gaan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Essentieel bij deze competentie is het herkennen van de relevantie van details en de gevolgen van eventuele fouten. Het basisgedrag is: het hebben van oog voor relevante details.

Niveau 1
Heeft gevoel voor details in het eigen werk/deskundigheidsgebied

 • Controleert het eigen werk zorgvuldig, blijft hierbij kritisch en alert.
 • Vindt in de eigen werksituatie fouten die door anderen over het hoofd zijn gezien.
 • Handelt routinematige werkzaamheden met voldoende aandacht en zorgvuldigheid af.
 • Gebruikt in het eigen werk checklisten om er zeker van te zijn dat alle aspecten zijn meegenomen.

Niveau 2
Stuurt anderen aan op detailzaken binnen het eigen deskundigheidsgebied

 • Maakt anderen alert op detailzaken door aan te geven waar zij precies op moeten letten.
 • Wijst anderen op het gebruik van checklisten om er zeker van te zijn dat alle aspecten worden meegenomen.
 • Spreekt een ander aan op fouten in het werk die door de ander over het hoofd zijn gezien.
 • Is alert op detailzaken die niet direct tot de eigen verantwoordelijkheid horen, maar die wel van invloed zijn op het werk.

Niveau 3
Heeft gevoel voor essentiële details buiten het eigen deskundigheidsgebied

 • Weet de juiste vraagtekens te zetten bij een verhaal (plan, voorstel, etc.-) van personen uit andere vakgebieden.
 • Weet de juiste vragen te stellen (voor onderbouwing, achtergronden) zonder deskundig te zijn op het betreffende gebied.
 • Ontdekt in een verhaal (plan, voorstel, etc.) van personen uit andere vakgebieden onvolkomenheden of blinde vlekken.
 • Signaleert relevante details in het werk van personen uit een ander vakgebied die een grote impact kunnen hebben.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda