Vragen? | +31 85 208 8060

Creativiteit

Op 3 Competentieniveaus

Komt met oorspronkelijke gezichtspunten, ideeën of oplossingen. Bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaten te komen

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

In alle functies is een bepaalde mate van creativiteit nodig. Deze competentie is echter met name bedoeld voor functies waarin het van belang is met totaal nieuwe ideeën te komen, buiten de gebaande paden te treden, geheel nieuwe concepten te bedenken, etc. (schertsend ook wel een hoog “Willie Wortel gehalte” genoemd). Het basisgedrag is: het bezitten van verbeeldingskracht.

Niveau 1
Komt met oorspronkelijke ideeën, oplossingen in de eigen werksituatie

 • Staat open voor voorstellen om een probleem op een andere wijze te benaderen.
 • Komt/denkt mee met andere zienswijzen.
 • Staat open voor de creatieve inbreng van anderen.
 • Denkt los van de heersende orde, structuur en hiërarchie.

Niveau 2
Komt met oorspronkelijke ideeën buiten de eigen werksituatie

 • Komt met alternatieve mogelijkheden om een probleem op te lossen.
 • Zoekt uitdagingen in nieuwe en andere oplossingen, gedachten en werkwijzen.
 • Past bestaande oplossingen voor bekende problemen aan voor andersoortige problemen.
 • Benadert problemen vanuit nieuwe of onverwachte invalshoeken.

Niveau 3
Komt met oorspronkelijke/innovatieve ideeën in nieuwe onbekende situaties

 • Creëert synergie tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende voorstellen te komen.
 • Komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht en vindingrijkheid.
 • Komt in situaties waar anderen geen mogelijkheden meer zien, met vernieuwende ideeën.
 • Komt met ideeën die wezenlijk anders zijn dan tot dan toe door anderen bedacht.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda