Vragen? | +31 85 208 8060

Coaching

Op 3 Competentieniveaus

Herkent en ontwikkelt talent bij anderen met het oog op huidig en toekomstig functioneren en presteren; past hiertoe de eigen stijl aan de ander en de situatie aan.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

Coachen is een proces (vaak tussen manager en medewerker), waarin aandacht wordt besteed aan de ontplooiingsmogelijkheden voor de medewerkers op korte/lange termijn. Het basisgedrag is: de bereidheid om anderen te begeleiden en te helpen en daarvoor tijd en ruimte vrij te maken.

Niveau 1
Ondersteunt de ander om tot een verbetering te komen in zijn/haar functioneren

 • Is aanspreekpunt voor vragen./problemen van medewerkers/collega’s.
 • Geeft medewerkers/collega’s regelmatig inhoudelijke tips om tot betere resultaten in het werk te komen.
 • Schept duidelijkheid over wat er aan prestaties van medewerkers/collega’s wordt verwacht.
 • Geeft op basis van geleverde prestaties van medewerkers/collega’s welke talenten zij verder kunnen ontwikkelen.

Niveau 2
Helpt anderen de eigen capaciteiten te vergroten met het oog op toekomstig functioneren in de functie

 • Helpt medewerkers hun talenten te ontwikkelen, gezien de eisen die er in de toekomst aan hen gesteld zullen worden.
 • Helpt medewerkers hun inzicht te vergroten in de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities.
 • Ondersteunt medewerkers bij het realiseren van lange termijn doelstellingen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd.
 • Bespreekt samen met medewerkers/collega’s welke talenten zij verder kunnen ontwikkelen.

Niveau 3
Ondersteunt anderen bij het vergroten van hun capaciteiten met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de organisatie

 • Spreekt medewerkers/collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de ontwikkeling van hun eigen talenten.
 • Wijst medewerkers/collega’s op talenten die zij moeten ontwikkelen met het oog op hun loopbaanmogelijkheden binnen de onderneming.
 • Stimuleert medewerkers/collega’s het competentie-niveau voortdurend af te stemmen op ontwikkelingen van de afdeling/organisatie.
 • Denkt met anderen mee hoe zij hun capaciteiten kunnen vergroten om hun effectiviteit in toekomstige functies te vergroten.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda