Vragen? | +31 85 208 8060

Besluitvaardigheid

Op 3 Competentieniveaus

Is actiegericht; neemt besluiten, spreekt oordelen uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

De niveau's

Niveau 1

Niveau 1 geeft hiervan een uitwerking in concreet gedrag, en is dus van toepassing op iedere medewerker binnen de organisatie. Communicatie als voorbeeld: zowel een receptioniste, medewerker verhuur of een medewerker financiële zaken moet in korte bewoordingen aan een ander kunnen uitleggen wat de kern van zijn/haar boodschap is. Afhankelijk van de situatie zal het meer of minder van de persoon vergen om dit gedrag te laten zien.

Niveau 2

Niveau 2 geeft een omschrijving van concreet gedrag én van de context waarbinnen dit gedrag moet worden vertoond. Zowel het omschreven gedrag als de context wordt complexer, waardoor niveau 2 voor een beperktere groep personen binnen de organisatie van toepassing is. Niveau 2 wordt van toepassing geacht op personen die leiding geven aan (een deel van) een afdeling of een grotere stafafdeling. Of op personen die leiding geven aan complexe projecten. Te denken valt aan een projectmanager, afdelingsmanager etc.

Niveau 3

Richting niveau 3 wordt er aanzienlijk meer van de persoon gevraagd om bepaald gedrag te vertonen: de werkzaamheden en de context waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht worden complexer. Niveau 3 is tenminste van toepassing op personen die op strategisch niveau leiding geven aan een grote eenheid, bestaande uit verschillende afdelingen of units. Of op personen die leiding geven aan een vakgebied of professie.

BesluitvaardigheidBij deze competentie gaat het om het vermogen om beslissingen te nemen. Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de beslissing. Die komt met name aan de orde bij de competentie oordeelsvorming. Het basisgedrag is: durft knopen door te hakken.

Niveau 1
Neemt besluiten die voor de persoon zelf of de directe werkomgeving negatieve gevolgen kunnen hebben

 • Durft impopulaire besluiten te nemen.
 • Ziet de consequenties van een besluit voor zichzelf en/of anderen.
 • Durft bij het nemen van beslissingen risico’s te nemen.
 • Hakt knopen door, ook als er voor zichzelf grote (negatieve) gevolgen aan vastzitten.

Niveau 2
Neemt besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor een bedrijfsonderdeel en besteedt daarnaast aandacht aan de wijze waarop deze tot stand komen

 • Maakt de wijze waarop belangrijke besluiten worden genomen aan betrokkenen binnen het bedrijfsonderdeel duidelijk.
 • Betrekt anderen, indien nodig, bij het nemen van belangrijke besluiten voor een bedrijfsonderdeel.
 • Maakt effectief gebruik van informatie vanuit de omgeving bij omvangrijke besluitvormingsprocessen.
 • Is bereid een besluit met grote impact voor een bedrijfsonderdeel, aan te passen op basis van nieuwe informatie of argumenten.

Niveau 3
Is gericht op een efficiënte en effectieve vorming van een besluit dat een grote impact heeft op de onderneming

 • Vindt in de eigen onderneming in korte tijd de juiste informatie en gesprekspartners om een besluit met een grote impact op de onderneming te kunnen nemen.
 • Durft besluiten te nemen die grote risico’s voor de onderneming inhouden.
 • Heeft bij het nemen van risicovolle beslissingen oog voor de belangen van verschillende partijen in de eigen onderneming.
 • Betrekt informatie vanuit de externe omgeving in belangrijke ondernemingsbrede besluitvormingsprocessen.

PMC.nl is al meer dan 33 jaar marktleider in maatwerk bedrijfstrainingen, leiderschapstrainingen, salestrainingen en personal coaching.

Contact
Correspondentieadres

Vroenhoutseweg 29 A
4703 SH Roosendaal

085 2088 060

info@pmc.nl

Trainingslocaties: Roosendaal, Bosschenhoofd en Breda