Wat zijn stressklachten?

Vorige week spraken we over het fenomeen stress. Wat is stress en wat zijn nou precies die stressklachten? Stress is in het algemeen een kracht die, uitgeoefend op een systeem, leidt tot veranderingen. Oorspronkelijk komt de term uit de Engelse bouwwereld. Door materialen met een toenemende mate onder druk te zetten, kan vastgesteld worden hoelang materialen het uithouden voor ze het begeven. Maar ook als we onszelf onder een doorlopende druk moeten inspannen zonder ons voldoende te ontspannen, dan is dit natuurlijk eveneens een aanslag op ons gestel.

Wat zijn stressklachten?

Als je kijkt naar de ziekteklachten waarmee managers en medewerkers de HR-manager informeren, dan kom je tot een uitgebreide inventaris;

Griep, hoofdpijn, gescheurde enkelbanden, gebroken neus, pijn in de borst, voetbalknieën, maagklachten, rugpijn, buikloop, indigestie, stijve nek, slapeloosheid, vermoeidheid, hartkloppingen, concentratieproblemen, kiespijn et cetera.

Vroeger werden deze gegevens ter kennisname aangeboden en wenste de HR-manager of iemand van deze afdeling de zieke van harte beterschap. En hiermee was de kous af.

Tegenwoordig weten we beter. Aan versleten knieën, gebroken neuzen tijdens de bokswedstrijd, gescheurde enkelbanden tijdens de atletiekwedstrijd en kiespijn wegens gebrek aan een tandenborstel, kunnen we nog altijd weinig doen. Hierbij zullen we het moeten laten met een ‘van harte beterschap’.

Maar de resterende klachten kunnen terdege uitingen zijn van stress.

Fysische klachten als gevolg van negatieve stress kunnen zijn:

– rugpijn                                                                            – beven

– tics                                                                                    – hoofdpijn

– hartkloppingen                                                              – duizeligheid

– kortademigheid                                                             – hyperventilatie

– zweten zonder inspanning                                          – slapeloosheid

– pijn in de borst, nek en/of schouders                       – koude rillingen

Dit zijn de klachten die het lichaam aangeven. Klachten die je bij wijze van spreken met je vinger kan aanwijzen. De ik-blijf-maar-een-dagje-thuis-klachten. Het zijn tevens klachten die heel snel verwaarloosd worden; ach, je hebt wat verkeerds gegeten of; dat heb ik ook wel eens, joh!

Naast, of gepaard met, deze klachten kunnen ook andere klachten die uit een veel vagere hoek voortkomen. Psychische klachten zijn dikwijls de voorlopers van fysische klachten.

Psychische klachten zijn onder andere:

– ontevredenheid            – prikkelbaarheid

– wantrouwen                   – lusteloosheid

– faalangst                         – opgejaagdheid

– demotivatie                    – apathie

– woede                              – vijandigheid

– zelfmedelijden              – besluiteloosheid

– frigiditeit                        – concentratieproblemen

Mensen kunnen zich naar deze klachten gedragen. Vaak gedragen ze zich bewust zo, maar onbewust geven ze aan dat ze iets niet willen, ergens niet mee eens zijn, zich tegen een kracht willen afzetten, zich geconfronteerd met een druk voelen waar eigenlijk voor hen niet onderuit te komen is. Niet vanaf gisteren, eveneens niet vanaf vorige week of vorige maand, maar veelal sinds een langere periode. De draagkracht schijnt vaak tijd nodig te hebben voordat het beseft dat de draaglast wel heel erg zwaar kan zijn. Als niet op korte termijn ingegrepen wordt, is de kans groot dat een volgende stressfase zich manifesteert; burn out. Energie om ‘gewone’ dingen te doen, gaat dan zelfs verloren.

Typische klachtgedragingen noemen we ongeïnteresseerd zijn, somber zijn, geïrriteerd en kortaf praten, onverschillig handelen ten opzichte van het bedrijf, afwezig zijn, anderen laten beslissen, geen risico’s nemen en weinig prestatiedrang hebben.

Hoe eerder je alert op deze signalen reageert, des te eerder ben je in staat om met ervaren en bedrijfsgerichte therapeuten vrij te zijn van deze onophoudelijke stroom van negatieve gevoelens. Voor ons is elke week dat je weer compleet bent, er één.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Meer berichten

Consultative selling

De traditionele manier van verkopen richt zich vooral op het aanprijzen van de eigenschappen van een product of kenmerken van een dienst. Op deze manier is het de bedoeling dat

Lees verder »

De nadelen van micromanagement

Hoewel sommigen micro-management als een nuttige techniek beschouwen, kunnen de nadelen het voordeel overschaduwen. Demotiverend Als leidinggevende kun je je team demotiveren als je te veel controleert. Als je eindeloos

Lees verder »

Events

NOV

8

09.00 - 16.00
Leiderschap & Gedrag
Scroll naar top