Wat is het verschil tussen HRM en HCM?

Hoewel er tussen de twee benamingen veel overlap bestaat zijn er toch ook grote verschillen. Om het kort samen te vatten richt Human Resource Management (HRM) zich primair op de administratieve werking van het personeelsbeleid zoals in- en uitstroom, loonadministratie, dossieropbouw en het implementeren en registreren van bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken.  Maar HRM is niet puur administratief. HRM is op zichzelf namelijk al een evolutie op de personeelsfunctionaris van enkele decennia terug.

Human Resource Management (HRM) ziet medewerkers als een bron van opbrengsten, als mensen die een waardevolle inbreng in de organisatie hebben, in plaats van een kostenpost. Personeelsbeleid is hierbij in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid. HR stelt hierin als onderdeel van het management de visie vast, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en belangen van de medewerkers.

Human Capital Management (HCM) staat voor het voortdurend sturen, benutten en ontwikkelen van de medewerkers om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. De medewerker is het geheel van wat hij wil (motivatie), weet (kennis) en kan (competenties). HCM zorgt ervoor dat de ontwikkeling en verbetering van werknemers geschakeld is aan competenties.

Het verschil tussen HRM en HCM zit hem in de aanpak. Zo zijn beide bijvoorbeeld, in de regel, verantwoordelijk voor het organiseren van trainingen binnen de organisatie. HRM onderzoekt vervolgens de juiste opties om het doel te behalen, het vergroten van vaardigheden of kennis. HCM zal echter eerder kijken naar de individuele competenties die benodigd zijn voor de functie en passen bij de medewerker om waarde te leveren voor de organisatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Meer berichten

Wat is employer branding?

Employer branding is het proces waarmee organisaties hun imago verbeteren als werkgever. Bedrijven doen er alles aan om een goede werkgever te zijn, zodat hun werknemers betrokken en gemotiveerd zijn.

Lees verder »

Het Linked Pin Henry Fayol principe

De theorie van Henry Fayol is een van de meest invloedrijke stromingen binnen de managementstudies. Hij heeft een aantal principes geformuleerd die de basis vormen voor veel moderne managementtheorieën. Eén

Lees verder »

Performance management: Wat is het?

Performance management is een proces dat bedrijven gebruiken om hun werknemers te ondersteunen bij het behalen van hun prestatiedoelen. Het is een interactief proces waarbij leidinggevenden en werknemers samenwerken om

Lees verder »

Events

MAR

14

09.00 - 16.00
Leiderschap & Gedrag
Scroll naar top