Voor wie is het STAP-budget?

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

Je voldoet aan de criteria voor het STAP-budget als:

  • Je bent meerderjarig maar hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. Je bent ondernemer, werkt in loondienst of bent momenteel nergens in dienst.
  • Je hebt als natuurlijk persoon een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Je in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere scholingsactiviteit aanvraag hebt gedaan en toegewezen hebt gekregen.
  • Je geen publieke individuele financiering van onderwijs ontvangt, zoals: studiefinanciering, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd bent voor de volksverzekeringen. Een volksverzekering is in Nederland een verplichte, publiekrechtelijke verzekering voor iedere persoon die legaal ingezetene van Nederland is.
  • Het budget voor het betreffende aanvraagtijdvak voldoende toereikend is voor toekenning van het gevraagde budget.

Scroll naar boven
Scroll naar top