Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Na invoering van het STAP-budget kan deze site je helpen om een bij jou passende scholingsactiviteit te zoeken en vinden en je hiervoor direct aan te melden.

Met je bewijs van aanmelding voor een opleiding kun je je via de UWV-portal aanmelden voor subsidie, waarna direct controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget.

Het STAP-budget kan in een kalenderjaar gedurende zes tijdvakken worden aangevraagd.

Toekenning van het STAP-budget gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zal niet met wachtlijsten worden gewerkt. Is het budget voor het betreffende tijdvak uitgeput, dan kun je in het tijdvak erna weer een aanvraag indienen.

Na toekenning door UWV volgt een bevestiging door UWV naar de opleider. Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV.

Na afloop van de scholingsactiviteit legt de opleider aan het opleidingsinstituut een bewijs van deelname en afronding van de scholingsactiviteit over aan het UWV, en ook een vermelding van het aanwezigheidspercentage van de deelnemer en een aanduiding van het diploma/certificaat. Het bedrag kan worden teruggevorderd door UWV bij een aanwezigheidspercentage van minder dan 80% en wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt door het UWV.

Scroll naar top