STAP-budget

Stimulering Arbeidsmarkt Positie: alle informatie die je nodig hebt over het STAP-budget.

Wat is het STAP-budget?

STAP-budget is een door de overheid beschikbaar gesteld budget waarmee werknemers en werkzoekende zichzelf kunnen (her)ontwikkelen om een meerwaarde te vormen op de arbeidsmarkt. De afkorting STAP staat hierbij voor STimuleringArbeidsmarktPositie.

Krimpberoep

Door digitalisering en globalisering verandert er veel op de arbeidsmarkt. Voor krimpberoepen is het belangrijk dat ze goed inzetbaar blijven. Omscholing helpt.

Nuttig

Het STAP-budget is ter verbetering van de arbeidsmarktpositie. Een loopbaanadviseur kan mensen helpen om te bepalen welke opleiding nuttig is voor hun carrière.

STAP-budget

Zowel werkenden als niet werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen.

Opleiding volgen

Wie een opleiding wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget om aan te geven welke opleiding hij/zij wilt volgen.

Budget

Er is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het maximumbedrag per aanvraag zal tussen 1.000 en 2.000 euro liggen en wordt nader vastgesteld.

Start 2022

De ministers verwachten in 2022 van start te zullen gaan. De eerdere verwachting was 2020.

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling. Dit STAP-budget kan ingezet worden om een cursus, opleiding of training te volgen. Het doel van het STAP-budget is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de continue veranderende arbeidsmarkt.

Voor wie is het STAP-budget?

Het STAP-budget is toegankelijk voor iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Binnen deze groep wordt er wel gekeken of iemand niet al recht heeft op publieke financiering van onderwijs zoals een studiefinanciering. Het STAP-budget is ook beter bereikbaar voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Er is namelijk geen of in mindere mate sprake van voorfinanciering.

Wat kan ik doen met het STAP-budget?

Het gebruik van het STAP-budget is gericht op een uitgebreid arbeidsmarktgericht aanbod aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Het doel van het STAP-budget is om meer mensen te ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te laten blijven. Het budget kan gebruikt worden voor trainingen, cursussen of opleidingen.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

De subsidie is gemakkelijk online aan te vragen. Dit gebeurt geheel digitaal en kan binnen zes (nader te bepalen) tijdvakken aangevraagd worden. Toekenning van de aanvraag gebeurt op een “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” basis. Er zijn ook geen wachtlijsten. Kan je aanvraag dus niet in een tijdvak behandelt worden dan moet je de aanvraag in het volgende tijdvak opnieuw indienen.

Scroll naar top