SLIM subsidie voor het MKB

De SLIM subsidie is per vandaag geopend. SLIM verstrekt tot € 500.000 subsidie aan leer- en ontwikkelprojecten in het MKB. Dit maakt het voor het MKB mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

Waarvoor kan SLIM aangevraagd worden?

Er worden 3 soorten initiatieven gesteund. In de kern komen deze drie uit op een leven lang ontwikkelen.

1. Doorlichting van de onderneming.
De organisatie doorlichten om de scholings- en ontwikkelbehoefte in kaart te brengen. Hier wordt ook wel een ontwikkel- of opleidingsplan op geschreven.

2. Verkrijgen van loopbaandaviezen
Waar punt 1 organisatie-, afdelings- of functiebreed wordt bekeken is dit tweede punt op individueel niveau. Er worden loopbaanadviezen opgesteld voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen of op niveau te brengen.

3. Het ontwikkelen van een bedrijfsschool
Dit biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bedrijfsschool of leeromgeving. Gebruik dit voor de onboarding van nieuwe medewerkers, het bijhouden van competenties of het leren van nieuwe vaardigheden.

Wat is de totale hoogte van het subsidiebedrag?

Het totale budget bedraagt ruim 48 miljoen euro. Het gesubsidieerde percentage voor klein MKB is 80% en voor een middelgroot 60%. Met een max van 24.999 euro.

Wat zijn de subsidiabele kosten?

Onder de subsidiale kosten vallen onder andere de externe loonkosten (bijvoorbeeld voor het inhuren van een expert) en de eigen loonkosten. Op de kosten wordt een toeslag van 15% toegepast als vergoeding voor de overige kosten die gemaakt zijn.

Extra informatie

Het subsidieprogramma loopt van 2020 tot 2025. De eerstvolgende aanvraagmogelijkheden zijn van 2 maart tot en met 31 maart 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020. De looptijd van projecten mag maximaal 1 jaar bedragen.

Subsidieaanvragen worden ook beoordeeld. Dit gebeurt op basis van kwaliteitseisen. Enkele criteria zijn: De aansluiting op de subisidieregeling, meetbaarheid van het resultaat en de kwaliteit en haalbaarheid van de opzet.

Wij helpen u met dit proces. Bekijk wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Meer berichten

Consultative selling

De traditionele manier van verkopen richt zich vooral op het aanprijzen van de eigenschappen van een product of kenmerken van een dienst. Op deze manier is het de bedoeling dat

Lees verder »

De nadelen van micromanagement

Hoewel sommigen micro-management als een nuttige techniek beschouwen, kunnen de nadelen het voordeel overschaduwen. Demotiverend Als leidinggevende kun je je team demotiveren als je te veel controleert. Als je eindeloos

Lees verder »

Events

NOV

8

09.00 - 16.00
Leiderschap & Gedrag
Scroll naar top