SLIM subsidie voor het MKB

De SLIM subsidie is per vandaag geopend. SLIM verstrekt tot € 500.000 subsidie aan leer- en ontwikkelprojecten in het MKB. Dit maakt het voor het MKB mogelijk om gesubsidieerd te investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

Waarvoor kan SLIM aangevraagd worden?

Er worden 3 soorten initiatieven gesteund. In de kern komen deze drie uit op een leven lang ontwikkelen.

1. Doorlichting van de onderneming.
De organisatie doorlichten om de scholings- en ontwikkelbehoefte in kaart te brengen. Hier wordt ook wel een ontwikkel- of opleidingsplan op geschreven.

2. Verkrijgen van loopbaandaviezen
Waar punt 1 organisatie-, afdelings- of functiebreed wordt bekeken is dit tweede punt op individueel niveau. Er worden loopbaanadviezen opgesteld voor medewerkers om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen of op niveau te brengen.

3. Het ontwikkelen van een bedrijfsschool
Dit biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bedrijfsschool of leeromgeving. Gebruik dit voor de onboarding van nieuwe medewerkers, het bijhouden van competenties of het leren van nieuwe vaardigheden.

Wat is de totale hoogte van het subsidiebedrag?

Het totale budget bedraagt ruim 48 miljoen euro. Het gesubsidieerde percentage voor klein MKB is 80% en voor een middelgroot 60%. Met een max van 24.999 euro.

Wat zijn de subsidiabele kosten?

Onder de subsidiale kosten vallen onder andere de externe loonkosten (bijvoorbeeld voor het inhuren van een expert) en de eigen loonkosten. Op de kosten wordt een toeslag van 15% toegepast als vergoeding voor de overige kosten die gemaakt zijn.

Extra informatie

Het subsidieprogramma loopt van 2020 tot 2025. De eerstvolgende aanvraagmogelijkheden zijn van 2 maart tot en met 31 maart 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020. De looptijd van projecten mag maximaal 1 jaar bedragen.

Subsidieaanvragen worden ook beoordeeld. Dit gebeurt op basis van kwaliteitseisen. Enkele criteria zijn: De aansluiting op de subisidieregeling, meetbaarheid van het resultaat en de kwaliteit en haalbaarheid van de opzet.

Wij helpen u met dit proces. Bekijk wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Meer berichten

Wat is employer branding?

Employer branding is het proces waarmee organisaties hun imago verbeteren als werkgever. Bedrijven doen er alles aan om een goede werkgever te zijn, zodat hun werknemers betrokken en gemotiveerd zijn.

Lees verder »

Het Linked Pin Henry Fayol principe

De theorie van Henry Fayol is een van de meest invloedrijke stromingen binnen de managementstudies. Hij heeft een aantal principes geformuleerd die de basis vormen voor veel moderne managementtheorieën. Eén

Lees verder »

Performance management: Wat is het?

Performance management is een proces dat bedrijven gebruiken om hun werknemers te ondersteunen bij het behalen van hun prestatiedoelen. Het is een interactief proces waarbij leidinggevenden en werknemers samenwerken om

Lees verder »

Events

MAR

14

09.00 - 16.00
Leiderschap & Gedrag
Scroll naar top