Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector gepubliceerd.

Het doel van de SLIM subsidie 2022 is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het bevorderen van leren en ontwikkelen.

Voor de SLIM subsidie 2022 zijn de volgende deelplafonds vastgesteld: 15 miljoen euro (eerste tender mkb), 15,3 miljoen euro (tweede tender mkb), 17,5 miljoen euro (samenwerkingsverbanden) en 1,2 miljoen euro (grootbedrijven).

Aanvragen van mkb-ondernemingen voor de SLIM subsidie 2022 kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 maart tot en met 31 maart (dit was 2 maart tot en met 31 maart) en van 1 september tot en met 30 september. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 juni tot en met 30 juni.