Situationeel leidinggeven

Voor iedereen die leiding geeft
Managers maken in deze training kennis met de verschillende leiderschapsstijlen en leren herkennen welk stijl het beste werkt gekoppeld aan de specifieke behoeften van individuele teamleden en verschillende situaties voor een optimale mate van sturing en ondersteuning. 
Moedig medewerkers aan op het juiste moment de juiste mate van autonomie te geven, waardoor ze zich gestimuleerd voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken.
Bevorder heldere communicatie door goed af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van teamleden om de samenwerking en begrip te verbeteren. 
Met deze training leren managers de juiste benadering te kiezen voor optimale teamprestaties.