Onze visie op leren

Wat we doen
Het belang van

Creëer een cultuur van continue leren

Eéns in de twee jaar een training verzorgen, en het programma als een onafhankelijk en stand-alone event zien is niet langer voldoende. Bedrijven moeten een cultuur van continue leren creëren en onderhouden om de organisatorische performance duurzaam te verbeteren. Organisaties die bij de PMC Groep een sterke, continue leren cultuur hebben geadopteerd geven aan op de volgende gebieden sterk verbeterd te zijn.

De net-niet lerende organisatie

Vaak zien directie en managementteam een training als laatste redmiddel voor veel ellende die ze het hoofd proberen te bieden. Er is een roep door het bedrijf om ‘meer communicatie’, men treft te pas en te onpas leidinggevenden aan de bureaus die klagen over het gedrag van andere afdelingen, verkoop die achterblijft, doelstellingen die maar niet tot de werkvloer willen doordringen; ongewenst gedrag dus we gaan opleiden.
En het wordt weer een keer tijd, volgens HR.

De dure-dus-goede vier maal tweedaagse training laat de organisatie op zijn grondvesten schudden, maar na drie maanden blaffen de honden weer hetzelfde refrein en de karavaan trekt verder. Zoals vroeger.

Goede voorbereiding

De trainers van PMC zien dit toch anders. Een training vraagt een goede voorbereiding, ook voor de organisatie. Een verandering willen is heel iets anders dan een verandering aan-kunnen. Als een trainingsgroep wordt samengesteld wordt eerst grondig onderzocht wat het doel van de training moet zijn en hoe het doel ingebed kan worden in de organisatie. Dit betekent dat met leerzame en prettige gesprekken leidinggevenden van de trainingsgroep prima worden opgeleid om opgeleide deelnemers te begeleiden naar het gewenste gedrag. Soms betekent dat functionele modificaties gedaan moeten worden, het kan ook zo maar zijn dat de onderlinge afdelingsstructuur aangepast moet worden.

Wat dat praktisch betekent? Dat organisatieleden naar ons toe komen om over de trainingsgroep te praten, welke randvoorwaarden aangepast moeten worden, of sommige leden extra individuele begeleiding nodig hebben, hoe ze met opgeleide mensen moeten omgaan, of we kunnen helpen met nieuwe functioneringsgesprekformulieren.

Continue leren

De trainers van PMC zorgen voor een continue lerende organisatie van begin tot eind. We zijn er als partners, voor jullie. Samen naar een verbeterde organisatie.

inspraak zonder inzicht
uitspraak zonder uitzicht

Meer lezen

Scroll naar boven
Scroll naar top