Omgaan met Agressie 

Voor iedereen die te maken kan krijgen met ongewenst gedrag
Medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, het bedrijfsleven en daarbuiten krijgen steeds meer te maken met agressieve bejegening of intimiderend gedrag door anderen. Ook agressie of intimiderend gedrag op de werkvloer maakt dat medewerkers zich niet prettig en soms zelfs onveilig voelen. Dit kan resulteren in ziekteverzuim en uitval van de medewerker. Onze trainers leren medewerkers om hiermee om te gaan, agressief gedrag te voorkomen of om te buigen en in te schatten hoe te handelen om op gepaste en professionele wijze situaties te de-escaleren.