Meewerkend leidinggeven

Voor elke meewerkend voorman
Tijdens deze training wordt bewustwording gecreëerd van het effect van gelijkwaardige betrokkenheid bij de uitvoering, waarbij de leidinggevende met gezamenlijke inspanning samenwerkt met medewerkers om doelen succesvol te bereiken. Welke valkuilen zijn er en welke tools kunnen ingezet worden om de teamdynamiek en de verantwoordelijkheid te versterken, de communicatie verbeteren en het onderlinge vertrouwen vergroten.