Incompany training

Effectief en Impactvol
Hoogwaardige trainingen binnen jouw organisatie

Incompany oplossing

Hebben meerdere collega’s binnen jouw organisatie dezelfde leervraag? Dan adviseren wij een incompany training. Hiermee is het mogelijk om een uniek maatwerkprogramma op te stellen wat gericht is op de leerwensen- en doelen van de organisatie.

Uitblijvende impact

Vaak zien directie en managementteams een training als laatste redmiddel voor veel ellende die ze het hoofd proberen te bieden. Er is een roep door het bedrijf om ‘meer communicatie’, men treft te pas en te onpas leidinggevenden aan de bureaus die klagen over het gedrag van andere afdelingen, verkoop die achterblijft, doelstellingen die maar niet tot de werkvloer willen doordringen; ongewenst gedrag dus we gaan opleiden.
En het wordt weer een keer tijd, volgens P&O.

De dure-dus-goede eendaagse cursus laat de organisatie op zijn grondvesten schudden, maar na drie maanden blaffen de honden weer hetzelfde refrein en de karavaan trekt verder. Zoals vroeger.

Partners in Managing Capacity

De trainers van PMC zien dit toch anders.
Een training vraagt een goede voorbereiding, ook voor de organisatie. Een verandering willen is heel iets anders dan een verandering aan-kunnen. Als een trainingsgroep wordt samengesteld wordt eerst grondig onderzocht wat het doel van de training moet zijn en hoe het doel ingebed kan worden in de organisatie. Dit betekent dat met leerzame en prettige gesprekken leidinggevenden van de trainingsgroep prima worden opgeleid om opgeleide deelnemers te begeleiden naar het gewenste gedrag. Soms betekent dat functionele modificaties gedaan moeten worden, het kan ook zo maar zijn dat de onderlinge afdelingsstructuur aangepast moet worden.

Wat dat praktisch betekent? Dat organisatieleden naar ons toe komen om over de trainingsgroep te praten, welke randvoorwaarden aangepast moeten worden, of sommige leden extra individuele begeleiding nodig hebben of hoe ze met opgeleide mensen moeten omgaan.

Trainen als middel, niet als doel: Blijvende Impact

Complexe vraagstukken, uitdagingen en dillema’s vertalen we naar ontwikkelprogramma’s waarin blijvende verandering centraal staat. Casuistiek, opdrachten en theorie wordt volledig toegespitst op de organisatie. Zo wordt de geleerde theorie direct in de praktijk gebracht. Dit zorgt voor impact bij deelnemer en organisatie.

Onze incompany en maatwerktrajecten zijn ontwikkeld op basis van een wetenschappelijk gefundeerde visie op ontwikkeling. Hierbij staat blijvende verandering en duurzame ontwikkeling centraal.

  • We werken van theorie naar praktijk
  • Competentieontwikkeling en ambitie staan centraal
  • We leren te doen in de werkcontext
inspraak zonder inzicht
uitspraak zonder uitzicht

Meer lezen

Scroll naar top