Stressbestendigheid

Stressbestendigheid

Op 3 competentieniveaus

Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag of teleurstelling. Behoudt kalmte en doelgerichtheid.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Stressbestendigheid
Stress komt in een dynamische omgeving steeds meer voor. Deze competentie is vooral van belang in functies waar een groot afbreukrisico bestaat voor personen of processen. Het basisgedrag is: het niet snel uit het evenwicht gebracht worden.

Niveau 1

Blijft onder tijdsdruk eigen werk snel en nauwkeurig afhandelen
 • Blijft effectief werken wanneer onverwacht sprake is van een grote hoeveelheid werk.
 • Kan enige tijd snel werken om de werkzaamheden op tijd af te hebben.
 • Blijft efficiënt en foutloos werken bij een verhoogde werkdruk.
 • Blijft ook onder tijdsdruk het eigen werk nauwkeurig afronden.
 • Gaat constructief om met kritiek van anderen, laat dit niet van invloed zijn op het eigen werk.
 • Blijft effectief en efficiënt werken wanneer de deadline van werkzaamheden (onverwacht) dichterbij komt.

Niveau 2

Blijft efficiënt en effectief werken in onzekere situaties
 • Blijft kalm en beheerst in conflictsituaties, waarbij grote belangen voor het eigen onderdeel in het spel zijn.
 • Blijft onder druk oog hebben voor de consequenties van eigen ideeën en standpunten voor het grotere geheel.
 • Is in staat in een belangenconflict feiten van meningen en personen te scheiden (‘blijft op de bal spelen’)
 • Blijft effectief in spanningssituaties waarbij de eigen positie afhankelijk is van de uitkomst.

Niveau 3

Blijft effectief in crisis situaties waarbij prestaties onder druk komen te staan
 • Behoudt het overzicht in crisissituaties waarin de druk vanuit de omgeving wordt opgevoerd.
 • Houdt in crisissituaties oog voor de impact van het eigen handelen op anderen/de eigen onderneming.
 • Neemt in crisissituaties geen besluiten waar hij/zij niet achter kan staan.
 • Neemt goed doordachte besluiten ondanks toenemende druk van verschillende kanten.
Scroll naar top