Organiseren

Organiseren

Op 3 competentieniveaus

Heeft overzicht van wat nodig is aan mensen, middelen en randvoorwaarden om een doel te bereiken; weet mensen en middelen te mobiliseren en optimaal in te zetten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Organiseren
Bij deze competentie gaat het om het vermogen om zaken snel en efficiënt te kunnen regelen. En het in korte tijd overzicht hebben van de benodigde resources. Het basisgedrag is: onderkennen dat er iets georganiseerd moet worden en overzicht hebben van wat hierbij nodig is.

Niveau 1

Organiseert en regelt zaken op korte termijn
 • Regelt datgene wat nodig is om op korte termijn resultaat te behalen.
 • Zet de juiste middelen in om op korte termijn resultaat te behalen.
 • Voert zelfstandig acties uit om een relatief eenvoudig doel te behalen.
 • Onderneemt bij onverwachte gebeurtenissen in het eigen werk passend actie.

Niveau 2

Organiseert zaken binnen gegeven randvoorwaarden die op relatief korte termijn behaald moeten worden
 • Zet zaken in gang die gedurende alle fasen van een traject van belang zijn.
 • Zoekt binnen de gegeven randvoorwaarden actief naar (nieuwe) mogelijkheden om mensen en middelen op zo goed mogelijke wijze in te zetten.
 • Behaalt op relatief korte termijn resultaten met een beperkte hoeveelheid mensen en middelen.
 • Zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde middelen.

Niveau 3

Stelt eigen randvoorwaarden op voor zaken die op de lange termijn gerealiseerd moeten worden
 • Zorgt continu voor een optimale afstemming tussen beschikbare en benodigde mensen/middelen om lange termijn doelstellingen te kunnen behalen.
 • Brengt de randvoorwaarden in kaart voor de uitvoering van complexe lange termijn projecten.
 • Stelt bestaande randvoorwaarden bij indien dit noodzakelijk is om doelstellingen te behalen.
 • Krijgt de juiste mensen en middelen los, ook als hij/zij geen formele bevoegdheden hiertoe heeft.
Scroll naar top