Organisatiebewustzijn

Organisatiebewustzijn

Op 3 competentieniveaus

Herkent en begrijpt de samenhang binnen een organisatie en maakt daar bewust gebruik van. Houdt rekening met de gevolgen van acties op de eigen organisatie of die van de klant.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Organisatiebewustzijn
Hier ligt het accent met name op het op de hoogte zijn van processen binnen een organisatie en de plaats waar belangrijke processen/afdelingen zich in de organisatie bevinden. Het basisgedrag is: weten hoe de organisatie in elkaar steekt en hier effectief mee omgaan.

Niveau 1

Weet in de organisatie zijn weg te vinden om eigen doelen te realiseren
 • Vindt in de eigen organisatie de relevante personen om werkzaamheden voor elkaar te krijgen.
 • Kent en benut de juiste paden binnen het onderdeel om eigen doelen te realiseren.
 • Houdt bij acties rekening met de gevolgen op andere afdelingen.
 • Maakt handig gebruik van verhoudingen in de organisatie om doelen te bereiken.

Niveau 2

Benut het krachtenveld in de organisatie om operationele bedrijfsdoelen te realiseren
 • Weet welke personen belangrijk zijn voor het creëren van draagvlak voor bedrijfsdoelen.
 • Weet welke sleutelfiguren in de eigen organisatie of die van de klant, betrokken moeten worden bij het realiseren van bedrijfsdoelen.
 • Kent en benut de informele kanalen om op efficiënte wijze bedrijfsdoelen te realiseren.
 • Benut het krachtenveld in de eigen organisatie of die van de klant bij het nemen van beslissingen.
 • Kent de invloed van het eigen onderdeel op andere delen van de onderneming, en houdt hier rekening mee.

Niveau 3

Benut krachtenvelden binnen en tussen organisaties om strategische bedrijfsdoelen te realiseren
 • Weet bij wie en op welke wijze organisatiebreed draagvlak gecreëerd kan worden voor strategische beslissingen.
 • Houdt rekening met de gevolgen van strategische besluiten voor verschillende interne en externe partijen.
 • Weet wat de gevolgen zijn van strategische beslissingen van partners op de eigen onderneming.
 • Houdt in allianties voortdurend rekening met de implicaties van besluiten voor de eigen onderneming.
Scroll naar top