Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

Op 3 competentieniveaus

Is alert op maatschappelijke, politieke, economische en/of technologische ontwikkelingen/signalen; toont zicht te hebben op de wederzijdse invloed van deze ontwikkelingen/signalen en de eigen organisatie en/of de afdeling. Weet de kennis effectief te benutten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Omgevingsbewustzijn
Het accent ligt op brede ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en het effect dat deze kunnen hebben op die organisatie. Het basisgedrag is: interesse in trendmatige ontwikkelingen.

Niveau 1

Is algemeen en breed geïnteresseerd in ontwikkelingen die raken aan het eigen vakgebied, die voor de eigen afdeling/project van belang zijn
 • Is op de hoogte van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die raken aan het eigen vakgebied of werkterrein.
 • Onderbouwt eigen mening met informatie over relevante externe ontwikkelingen.
 • Gebruikt relevante nieuwe kennis op het eigen vakgebied ten behoeve van eigen afdeling/project.
 • Past relevante externe ontwikkelingen toe in eigen afdeling/project.

Niveau 2

Is actief op zoek naar externe ontwikkelingen op diverse vakgebieden, die voor de eigen afdeling van belang zijn
 • Zoekt actief naar technologische en maatschappelijke trends die relevant zijn voor de eigen afdeling.
 • Zoekt actief naar relevante informatie op diverse vakgebieden die van belang zijn voor de eigen afdeling.
 • Gebruikt zijn/haar netwerk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die voor de eigen afdeling relevant zijn.
 • Wisselt regelmatig ervaringen en informatie met betrekking tot externe ontwikkelingen uit met andere afdelingen.

Niveau 3

Is continu bezig met de betekenis van externe ontwikkelingen voor de organisatie
 • Herkent ontwikkelingen in de omgeving die de afdeling van de organisatie raken.
 • Gebruikt meerdere netwerken om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen.
 • Relateert relevante externe ontwikkelingen met ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Doet aan benchmarking op ondernemingsniveau.
Scroll naar top