Netwerking

Netwerking

Op 3 competentieniveaus

Legt en onderhoudt gemakkelijk contacten met anderen die nu en in de toekomst nuttig kunnen zijn voor het verkrijgen van informatie of het behalen van doelen en resultaten. Wendt de eigen contacten effectief aan om in het belang van de organisatie, zaken voor elkaar te krijgen.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Netwerking
Het gaat hier vooral om het aangaan van contacten, die van belang kunnen zijn voor de betreffende persoon of zijn/haar werkzaamheden. Het basisgedrag is: het leggen van contacten die rechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de functie.

Niveau 1

Onderhoudt contacten die niet alleen voor de dagelijkse uitvoering van het werk, maar ook in de toekomst van belang kunnen zijn
 • Spreekt personen die niet direct van belang zijn voor de uitvoering van de directe werkzaamheden.
 • Legt contacten met personen die nu of later nuttig kunnen zijn.
 • Legt contacten door anderen informatie te geven, met hen mee te denken of hen anderzijds te helpen.
 • Creëert ingangen voor zichzelf door gebruik te maken van contacten van anderen.

Niveau 2

Legt en onderhoudt contacten binnen de organisatie om nieuwe kansen en mogelijkheden te signaleren
 • Legt en onderhoudt relaties met personen binnen of buiten de onderneming.
 • Zoekt voortdurend nieuwe, bruikbare contacten met personen buiten het eigen onderdeel.
 • Legt nuttige contacten door zichzelf te profileren d.m.v. presentaties, publicaties, etc.
 • Legt op eigen initiatief nieuwe contacten met personen die hiërarchisch hogere functies binnen de onderneming vervullen, zonder dat dit direct voor het uitoefenen van de functie noodzakelijk is.

Niveau 3

Gebruikt de eigen contacten om op organisatie- en politiek-niveau invloed uit te oefenen
 • Komt via de eigen contacten aan de meest recente informatie over zaken als winstcijfers, overnames, nieuwe ontwikkelingen, toekomstige acties van concurrenten, etc.
 • Maakt bij diverse organisaties gebruik van de eigen contacten op top-niveau om voor de eigen organisatie ingangen te creëren.
 • Gebruikt de eigen contacten om invloed uit te oefenen op strategische besluitvormingsprocedures (op organisatie- en/of politiek-niveau).
 • Bouwt en onderhoudt relatienetwerken in verschillende maatschappelijke sferen (sport, cultuur, opleidingsinstituten, politiek, etc.) met het doel informatie en invloed te krijgen.
Scroll naar boven
Scroll naar top