Marktgerichtheid

Marktgerichtheid

Op 3 competentieniveaus

Is alert op ontwikkelingen/signalen in de markt; toont zicht te hebben op de wederzijdse invloed van deze ontwikkelingen/signalen en de eigen onderneming. Weet die kennis effectief te benutten.

Per competentie wordt het basisgedrag omschreven. Elke competentie is tevens uitgewerkt in concreet gedrag op drie niveaus. Dit gedrag is niet uitputtend, het geeft slechts een indicatie van wat van de persoon op een bepaald niveau aan gedrag verwacht mag worden. Het basisgedrag is het gedrag dat als vanzelfsprekend bij iedereen (ongeacht het niveau binnen de organisatie) verwacht mag worden.

Marktgerichtheid
Bij deze competentie gaat het om de marktfocus: weten wat de collega bedrijven doen, ontwikkelingen in de gaten hebben, trends in de behoeften van de klanten van het bedrijf, nieuwe diensten/concepten die op de markt komen en die in meer of mindere mate van invloed zijn op het bedrijf, etc. Het basisgedrag is: goed zicht blijven houden op de positie van het bedrijf (of het eigen onderdeel), gezien de ontwikkelingen in de markt.

Niveau 1

Toont interesse voor ontwikkelingen in de markt
 • Signaleert trends bij klanten.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen bij collega-organisaties/van nieuwe diensten die raken aan het eigen vakgebied/werk.
 • Onderbouwt eigen ideeën/voorstellen met relevante ontwikkelingen in de markt.
 • Toont aan op de hoogte te zijn van de positie van de organisatie (of een onderdeel daarvan) in de markt.

Niveau 2

Houdt actief de ontwikkelingen in de markt bij om daar met de afdeling op in te spelen
 • Zoekt actief naar nieuwe markt-productcombinaties die kansen bieden voor de eigen organisatie.
 • Gebruikt zijn/haar netwerk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen bij collega-organisaties, leveranciers en partners.
 • Gebruikt relevante ontwikkelingen in de markt bij de positionering van de eigen
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in “vreemde” markten die de positionering van de eigen diensten kunnen versterken (of juist verzwakken).

Niveau 3

Is continu bezig met de betekenis van ontwikkelingen in de markt voor het bedrijf
 • Herkent ontwikkelingen in de markt die de core-business van de organisatie
 • Wendt meerdere netwerken aan om zicht te houden op relevante ontwikkelingen in verschillende markten.
 • Relateert relevante marktontwikkelingen met ontwikkelingen binnen het bedrijf.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in “vreemde” markten die de eigen organisatie op strategisch niveau kunnen versterken (of daar juist een gevaar voor betekenen).
Scroll naar top